nn-yksinainen-350Neuvokkaat naiset -hankkeen käynnistymisestä on vierähtänyt kohta kaksi vuotta. Tähän mennessä työelämän ulkopuolella olevien iäkkäiden naisten ryhmiä on käynnistetty kolmella eri paikkakunnalla ja kolme uutta ryhmää aloittaa toimintansa tänä syksynä Leppävirralla, Vantaalla ja Kokkolassa.

 

Matka Neuvokkaiden naisten ryhmien suunnittelusta, osallistujien etsimisestä ja löytämisestä aina ryhmän toteutumiseen on monivaiheinen prosessi. Moneen kertaan on jouduttu toteamaan, että yksinäisyyttä ja pienituloisuutta kokevia iäkkäitä naisia on melko haastavaa tavoittaa. Nämä naiset eivät yleensä ole niitä, jotka kaikkein aktiivisimmin tarttuisivat puhelimeen tai lähtisivät intoa puhkuen kotiseinien sisältä mukaan uusiin aktiviteetteihin. Yhteydenottoja, ehkä varovaisia ja hennolla äänellä kaikuvia, tulee kuitenkin.

 

tuoli-ja-kukat-350Osallistujien tavoittaminen ja itse ryhmien toteuttaminen ei onnistuisi ilman paikallisten yhteistyöorganisaatioiden ja toimijoiden tukea. Ryhmäpaikkakuntia valitessa on ollut erityisen tärkeää pohtia sitä, minkälaiset mahdollisuudet toiminnalla on jatkua, ja kuinka hyvin toiminta vastaa paikallisiin tarpeisiin. Tarve synnyttää toimintaa, mikä osaltaan turvaa jatkuvuutta ja juurtumista. Hyvät käytännöt ja toimivat mallit otetaan käyttöön silloin, kun niille on aidosti tilausta.

 

Jaetaanko koppakonstit sivupalkki 262Paikkakuntien erilaisten tarpeiden vuoksi hankkeessa kokeillaan rohkeasti erilaisia toimintatapoja ja -muotoja. Esimerkiksi Kokkolassa toiminta käynnistetään yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan kanssa Keski-Pohjanmaan työvoimakeskuksen omasta aloitteesta ja kiinnostuksesta. Vanhusten Kotiapusäätiön mielenterveysyhteisö Myyrastissa kokoontuvan Vantaan ryhmän toiminnassa keskeistä on puolestaan uudenlaisen mallin tarjoaminen yhteisön omaan toimintaan.

 

Neuvokkaat naiset -hanke on kokeilevaa kehittämistä parhaimmillaan. Hankkeessa kiteytyy verkostoyhteistyön ja täydellä sydämellä yhteiseen kehittämistyöhön lähtevien yhteistyökumppaneiden merkitys. Vastavuoroinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö kantaa hedelmää. Esimerkiksi Leppävirran ryhmän jatkumista mahdollistaa Leppärengas ry:n vapaaehtoinen, Vantaalla ollaan kiinnostuneita mallin käyttöönotosta ja ryhmien järjestämisestä jatkossakin. Kenties Kokkolan Neuvokkaista syntyy uudenlainen paikallisiin tarpeisiin soveltuva kuntouttavan työtoiminnan malli.

 

ray_tukee_hyvia_tekoja_CMYK 110 koko