Neuvokkaat naiset -hankkeessa on kehitetty yhteisöllisen ryhmätoiminnan malli ikääntyvien naisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toimintamalli oli mukana TERVE-SOS -kilpailun finaalissa viiden muun finalistin joukossa. Ryhmätoimintamalli soveltuu esimerkiksi järjestöihin, yhdistyksiin, palvelukeskuksiin ja kuntouttavaan työtoimintaan. Neuvokkaiden naisten ryhmien ohjaukseen ja mallin käyttöönottoon järjestetään nyt koulutusta.

 

Koulutuksessa käydään läpi Neuvokkaiden naisten ryhmätoiminnan lähtökohdat, teemat ja käytännöt sekä ohjaajan tehtävät. Lisäksi keskustellaan siitä, miten oman Neuvokkaiden naisten ryhmän voi perustaa tai miten ryhmätoimintaa voi käynnistää omassa organisaatiossa. Koulutus on tarkoitettu niin vapaaehtoisille ja opiskelijoille kuin järjestöjen, yhdistysten ja kunnan työntekijöillekin.

 

Kouvolassa 9.5. järjestettyyn ohjaajakoulutukseen osallistui kahdeksan ryhmänohjauksesta kiinnostunutta naista. Nelituntinen koulutus oli käytännönläheinen, ja siinä mallinnettiin Neuvokkaiden naisten ryhmissä toimimista. Koulutettavat saivat tuntumaa ryhmän ohjaamiseen ja joitakin ryhmien sisältöjä kokeiltiin käytännössä. Monilla koulutukseen osallistuneilla oli kokemusta erilaisten ryhmien ohjaamisesta ja vapaaehtoistoiminnasta. Ryhmässä virisi mukava keskustelu, jossa pohdittiin myös sitä, miten ryhmänohjaajia tuetaan hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Neuvokkaiden naisten ryhmiä ohjaavien kokemusten vaihtoa varten on perustettu suljettu Facebook -ryhmä. Ohjaajien tukena toimii myös sähköinen Materiaalipankki ja kesällä julkaistava ohjaajan käsikirja. Vapaaehtoisia ryhmänohjaajia kannustetaan liittymään paikallisiin vapaaehtoisverkostoihin, joissa vertaisuus ja erilaiset vapaaehtoisten tukimuodot mahdollistuvat.

 

Hankkeen viimeinen toimintavuosi on hyvää vauhtia käynnissä. Tähän mennessä Neuvokkaiden naisten ryhmissä on ollut noin 90 osallistujaa ja ryhmätoiminnasta kiinnostuneita olisi enemmänkin. Ryhmien ohjaajia siis tarvitaan.

 

Voit katsoa esimerkkitarinan Neuvokkaat naiset -ryhmään osallistumisesta. Ehkäpä video herättää ajatuksen ryhmätoimintamallin sopimisesta osaksi oman organisaatiosi toimintaa. Tulisiko sinusta Neuvokkaat naiset -ryhmänohjaaja?

 

Koulutuksia järjestetään alueellisen kiinnostuksen mukaan. Ota yhteyttä: saini.suutari@miinasillanpaa.fi, 040 171 0048
tai ella.niini@miinasillanpaa.fi, 044 577 8339.