Neuvokkaiden naisten kestävät konstit® -hanke lähti liikkeelle jo vuonna 2015, tavoitteena oli vahvistaa pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten hyvinvointia ja osallisuutta. Hankkeessa kehitettiin ikääntyvien naisten syrjäytymistä ehkäisevä yhteisöllisen ryhmätoiminnan malli, joka perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen.

 

Hankkeessa kehitetty ryhmätoimintamalli on yhä ajankohtainen ja olemme saaneet perinteisen Neuvokkaat naiset® -Ryhmätoiminnan käsikirjan rinnalle juuri julkaistun Digiryhmän perustamisen pikaohjeen, joka pohjautuu opinnäyteyhteistyöhön. Digiryhmä mahdollistaa paikkaan sitoutumattoman osallistumisen ja soveltuu myös mahdollisiin poikkeusolosuhteisiin. Digiryhmän perustamisen pikaohje perustuu jo olemassa olevaan ryhmätoimintamalliin ja Neuvokkaat naiset -ryhmätoiminnan käsikirjan teemoihin, joihin kannattaa tutustua ensin.

 

Neuvokkaat naiset® – Pikaohje digiryhmän aloittamiseen (pdf)

 

Koronan aikaiset poikkeusolosuhteet ja rajoitukset muuttivat monen ikääntyvän arkea ja lisäsivät monilla myös yksinäisyyden kokemusta. Yhä useampi saattoi kokea läheisten ihmissuhteiden puuttumista tai tunnetta siitä, ettei koe kuuluvansa mihinkään verkostoon. Neuvokkaiden naisten digiryhmä voisi olla tapa rohkaista ikääntyviä naisia toistensa pariin ja murtaa eristyneisyyden tunnetta. Digiryhmässä tutustumisen jälkeen, saattaa olla helpompi ottaa loikka taas kasvokkain tapaamiseenkin.

 

Lisätietoa Neuvokkaat naiset -hankkeesta.

Painettuja Ryhmätoiminnan julkaisuja voi edelleen tilata osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi