Neuvokkaat naiset® -ryhmätoimintamallin käyttöönotosta ja ryhmien ohjaamisesta kiinnostuneille järjestetään koulutus Helsingissä 22.3.2019. Koulutus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille ja vapaaehtoisille. Se antaa käytännön valmiuksia suunnitella ja toteuttaa Neuvokkaat naiset -ryhmiä. Ryhmien tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukea osallistujien myönteistä kokemusta itsestään ja osaamisestaan. Koulutuksissa käydään läpi Neuvokkaat naiset -ryhmätoiminnan tausta ja periaatteet, teemat ja ohjaajan tehtävät. Lisäksi tutustutaan ryhmän eri vaiheisiin ja tehdään toiminnallisia harjoituksia. Maksuton koulutus kestää 4 tuntia.

 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät mainoksesta. Ilmoittaudu pikaisesti!

 

Tietoa Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeesta ja materiaalia löytyy Miina Sillanpään Säätiön nettisivuilta. Siellä olevasta Neuvokkaat naiset Materiaalipankista löydät runsaasti ryhmätoiminnan tapaamisten teemoihin liittyvää aineistoa. Voit tilata maksutta ryhmätoiminnan aloittamisen tueksi painettuja julkaisujamme. Ryhmätoiminnan käsikirja ja konstikokoelma ovat tilattavissa osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi.
Käsikirja löytyy myös sähköisenä versiona.

 

Neuvokkaat naiset -hankkeessa vahvistettiin pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten hyvinvointia ja osallisuutta. Hankkeessa on kehitettiin ikääntyvien naisten syrjäytymistä ehkäisevä yhteisöllisen ryhmätoiminnan malli, joka perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen, naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen sekä ihmisten ja ympäristön kunnioittamiseen.

 

Miina Sillanpään Säätiön Neuvokkaat naiset -hanke toteutettiin Veikkauksen tuella vuosina 2015–2018. Yhteistyökumppaneina olivat mm. Marttaliitto ja Eläkeliitto sekä Eloisa Ikä-hanke. Neuvokkaat naiset -hanke oli palkintoehdokkaana TERVE-SOS-kilpailun finaalissa sekä edistämässä tasa-arvoa Naisjärjestöjen Keskusliiton 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa.