Neuvokkaat naiset® -ryhmätoimintamallin käyttöönotosta ja ryhmien ohjaamisesta kiinnostuneille järjestetään koulutuksia. Ne ovat suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille ja vapaaehtoisille. Koulutus antaa käytännön valmiuksia suunnitella ja toteuttaa Neuvokkaat naiset -ryhmiä. Ryhmien tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukea osallistujien myönteistä kokemusta itsestään ja osaamisestaan.

 

Koulutuksissa käydään läpi Neuvokkaat naiset -ryhmätoiminnan tausta ja periaatteet, teemat ja ohjaajan tehtävät. Lisäksi tutustutaan ryhmän eri vaiheisiin ja tehdään toiminnallisia harjoituksia. Opitaan kokemusten kautta! Maksuton koulutus kestää 4 tuntia ja sisältää kahvitarjoilun.

 

Seuraavien koulutusten ajankohdat:

 

Tervetuloa!