Vanhustyön keskusliiton kehittämisjohtaja Teija Mankkinen ja Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka esittelemässä posteria Heurekan Dialogi ajassa -näyttelyn oppaiden tutkimushaastatteluista.

Toukokuun alussa Oslossa järjestettiin 24. Nordic Congress of Gerontology (24NKG). Kongressin teemana oli tänä vuonna ”Lessons of a Lifetime”. Kongressin esitykset tarjosivat monialaisen näkökulman vanhenemisen ja elämänkulun tutkimukseen ja niissä korostuivat sekä yksilölliset että yhteiskunnalliset vanhenemiseen liittyvät näkökulmat, esimerkiksi yksinäisyys ja digitaalisuus.

 

Säätiö osallistui kongressiin sekä suullisella esityksellä että posterilla. Tutkimuspäällikkö Anne Rahikka piti yksinäisyyteen liittyvän esityksen, joka perustui Neuvokkaiden naisten haastatteluihin. Kongressissa esiteltiin alustavia tuloksia säätiön tutkimuksesta, jossa tarkastellaan eläkkeellä olevien pienituloisten naisten kokemaa yksinäisyyttä. Kyseessä on haastattelututkimus, jota varten haastateltiin Neuvokkaiden naisten ryhmiin osallistuneita naisia. Lisäksi säätiöllä ja Vanhustyön keskusliitolla oli yhteinen posteri, jossa esiteltiin Heurekan Dialogi ajassa -näyttelyn oppaille tehtyjä teemahaastattelujen tuloksia. Edellä mainituista tutkimuksista julkaistaan tarkempia tuloksia tämän vuoden aikana.

 

Tutustu Neuvokkaiden naisten -esitysmateriaaliin Loneliness experienced by low income older women (pdf)