Neuvokkaat naiset -ryhmätoimintamalliin liittyvää tukea saa edelleen Miina Sillanpään Säätiöltä. Tietoa hankkeesta löydät Miina Sillanpään Säätiön nettisivuilta. Siellä olevasta Neuvokkaiden naisten sähköisestä Materiaalipankista löydät runsaasti ryhmätoiminnan tapaamisten teemoihin liittyvää aineistoa. Voit tilata ryhmätoiminnan aloittamisen tueksi maksutta myös painettuja julkaisujamme. Ryhmätoiminnan käsikirja ja Konstikokoelma ovat tilattavissa osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi. Käsikirja löytyy myös sähköisenä versiona.

 

Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeessa vahvistettiin pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten hyvinvointia ja osallisuutta kestävän kehityksen hengessä. Hankkeessa on kehitettiin ikääntyvien naisten syrjäytymistä ehkäisevä yhteisöllisen ryhmätoiminnan malli, joka perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen, naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen sekä ihmisten ja ympäristön kunnioittamiseen. Tavoitteena oli, että ryhmätoiminnan avulla syntyy kestävää yhteisöllisyyttä, naisten kokema yksinäisyys vähenee ja he löytävät elämästään myönteisiä mahdollisuuksia.

 

Neuvokkaat naiset oli palkintoehdokkaana 2017 TERVE-SOS -kilpailussa sekä edistämässä tasa-arvoa Suomi 100-juhlavuonna Naisjärjestöjen Keskusliiton 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa. Ryhmätoimintamalli on levinnyt valtakunnallisesti ja uusia ryhmiä perustetaan edelleen.

 

Miina Sillanpään Säätiön Neuvokkaat naiset -hanke toteutettiin Veikkauksen tuella vuosina 2015–2018. Yhteistyökumppaneina olivat mm. Marttaliitto ja Eläkeliitto sekä Eloisa Ikä-hanke.