Neuvokkaat naiset -ryhmätoimintamalliin liittyvää tukea saa edelleen Miina Sillanpään Säätiöltä. Tietoa hankkeesta ja materiaalia löytyy Miina Sillanpään Säätiön nettisivuilta. Siellä olevasta Neuvokkaiden naisten Materiaalipankista löydät runsaasti ryhmätoiminnan tapaamisten teemoihin liittyvää aineistoa. Voit tilata maksutta ryhmätoiminnan aloittamisen tueksi painettuja julkaisujamme. Ryhmätoiminnan käsikirja ja konstikokoelma ovat tilattavissa osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi.
Käsikirja löytyy myös sähköisenä versiona.

 

Oletko kiinnostunut osallistumaan ohjaajakoulutukseen Helsingissä kevään aikana? Laita viestiä osoitteeseen neuvokkaatnaiset@miinasillanpaa.fi ja olemme sinuun yhteydessä.

 

Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeessa vahvistettiin pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten hyvinvointia ja osallisuutta kestävän kehityksen hengessä. Hankkeessa on kehitettiin ikääntyvien naisten syrjäytymistä ehkäisevä yhteisöllisen ryhmätoiminnan malli, joka perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen, naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen sekä ihmisten ja ympäristön kunnioittamiseen. Tavoitteena oli, että ryhmätoiminnan avulla syntyy kestävää yhteisöllisyyttä, naisten kokema yksinäisyys vähenee ja he löytävät elämästään myönteisiä mahdollisuuksia.

 

Miina Sillanpään Säätiön Neuvokkaat naiset -hanke toteutettiin Veikkauksen tuella vuosina 2015–2018. Yhteistyökumppaneina olivat mm. Marttaliitto ja Eläkeliitto sekä Eloisa Ikä-hanke. Neuvokkaat naiset oli palkintoehdokkaana TERVE-SOS-kilpailun finaalissa sekä edistämässä tasa-arvoa Naisjärjestöjen Keskusliiton 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa Suomi 100-juhlavuonna.