uutinen 5.6.2023

SenioriKamu-hanke keskittyy ikäihmisten yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteiden vähentämiseen Helsingissä ja Lahdessa. Hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia henkilöitä SenioriKamuiksi ikäihmisille ja muodostuneille Kamupareille järjestetään toivetapahtumia tuomaan arkeen mielekästä sisältöä ja tekemistä.

 

Turvattomuuden ja yksinäisyyden kokemukset heikentävät usein ikääntyneen kokonaisvaltaista hyvinvointia, vähentävät osallisuutta sekä lisäävät syrjäytymisen riskiä. Näitä pyritään ehkäisemään SenioriKamu-hankkeella. Tavoitteena on löytää tukea tarvitsevia ikääntyneitä sekä heille vapaaehtoisia SenioriKamuja. Vapaaehtoiset käyvät SenioriKamu-valmennuksen ja tämän jälkeen heidät saatetaan yhteen tukea tarvitsevan seniorin kanssa. Hankkeen vapaaehtoiset tarjoavat ikäihmisille sosiaalista tukea eli yhdessä tekemistä, juttuseuraa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Kamuparit toteuttavat lähi- tai etätapaamisia kahdesti kuussa. Sen lisäksi hankeohjaajat järjestävät muodostuneille Kamupareille yhteisiä kuukausittaisia toivetapahtumia, jotka suunnitellaan yhdessä ikääntyneiden ja vapaaehtoisten kanssa.

 

Vapaaehtoistoiminta on keskeinen osa suomalaista järjestötoimintaa, mutta sen toimintaympäristö on kuitenkin muuttumassa. Viime vuosikymmenen aikana vapaaehtoistyöhön osallistuminen ja siihen sitoutuminen on vähentynyt. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja ihmisten moninaistuvat tarpeet haastavat vapaaehtoistoiminnan kenttää. Vapaaehtoistoimijoiden on tärkeää tunnistaa vanhenevat toimintamallit ja kehittää tilalle uusia. Uusiutuminen edellyttää rohkeita kokeiluja, uudenlaista osaamista ja halua kurottaa tulevaisuuteen. Yhä useampi vapaaehtoisuutta pohtiva miettii, mihin aikaansa käyttää. Tehtävän tuleekin tuottaa vapaaehtoisen arkeen lisäarvoa. Kun vapaaehtoinen kokee saavansa vaikuttamisen mahdollisuuksia, hän sitoutuu herkemmin toimintaan. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta parantaa niin vapaaehtoisen, kuin autettavan henkilön elämänlaatua. Se vahvistaa osallisuutta ja itseluottamusta sekä vähentää yksinäisyyttä. Vapaaehtoistoiminnassa toteutuu ihmisten välinen vastavuoroinen hyvä, mikä saa edelleenkin monen tarttumaan vapaaehtoistehtävään.

 

SenioriKamu-hankkeessa toivotaan vapaaehtoisilta sitoutumista vähintään puoleksi vuodeksi. Kamuiksi valitut kuitenkin voivat toteuttaa tapaamisia ikääntyneiden kanssa monella eri tapaa. Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hankkeen ensimmäinen Tulevaisuuskatsaus-julkaisun mukaan mm. digitalisuuden kautta avautuvat mahdollisuudet onkin hyvä nähdä voimavarana uusien vapaaehtoistoiminnan muotojen kehittymisessä ja on syytä välttää arvottavaa puhetta siitä, millaiset kohtaamiset ovat oikeita tai tärkeitä. Kohtaamiset siis voivat tapahtua myös etänä. Osa toivetapahtumistakin on mahdollista toteuttaa etänä. Tässä vapaaehtoiset voivat toimia apuna ikääntyneille tai olla tuottamassa toivetapahtuman sisältöä.

 

SenioriKamu-hanke on Miina Sillanpään Säätiön ja Harjulan Setlementin yhteishanke, jota Miina Sillanpään Säätiö koordinoi Helsingistä käsin. Toimintaa kehitetään yhdessä ja sekä vapaaehtoistoimintaa, että toivetapahtumia järjestetään molemmilla paikkakunnilla.

 

Lahdessa tahtipuikkoa heiluttaa Johanna Kautonen-Abass. Hän siirtyi SenioriKamu-hankkeeseen Heinolan Jyränkölä Setlementin etsivästä vanhustyöstä. Johannaa motivoi uudet haasteet ja hän iloitsee niin ikään ikäihmisten kohtaamisesta ja pienistä onnistumisista työssään.

 

SenioriKamu-hankkeen vapaaehtoistoiminnan valmennukset ja toivetapahtumat aloitetaan Helsingissä ja Lahdessa kesän jälkeen.

 

Lisätietoa SenioriKamu -yhteishankkeesta
nettisivuiltamme.