Huolestuttavatko omat tunteesi, käytöksesi ja voimavarojesi väheneminen – sekä uupumisen aiheuttamat mahdolliset seuraukset?

Tunne voimavarasi -hankkeen tavoitteena on olla tukenasi sekä edistää ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista. Väkivalta on ehkäistävissä. Yhteistyöllä voimme ehkäistä omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua.

 

Hae mukaan syksyn yksilö- ja ryhmätoimintaan

Aloitamme lokakuussa puhelimitse ja netin kautta toteutettavaa maksutonta yksilö- ja vertaisryhmätoimintaa ikääntyneille omaishoitajanaisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Mukaan voi hakea eri puolilla Suomea asuvat ikääntyneet omaishoitajanaiset. Olethan yhteydessä 28.9. mennessä.

  • Yksilökeskusteluissa kartoitetaan omaa elämäntilannetta ja historiaa, sekä motivaatiota syventää itsetuntemusta vertaisryhmässä. Keskustelut käydään luottamuksellisesti kahden kesken ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijan kanssa.
  • Ryhmäkertojen teemoina ovat mm. ikääntyminen ja naiseus väkivallan käyttämiseen alistavien riskitekijöiden tunnistaminen ja tunnustaminen, sekä oman tunnesäätelyn keinot.

Tarkemmat tiedot ja yhteydenottokanavat löydät Tunne voimavarasi -hankkeen omilta nettisivuilta.

 

Omaishoitaja – tule mukaan kehittämään uutta tukipalvelua

Tule mukaan tekemään kanssamme tärkeää työtä ja kehittämään palveluja, joilla ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Yhdessä kehitämme tukipalveluita tunteistaan ja käytöksestään huolestuneille ikääntyville omaishoitajanaisille. Kehittäjäryhmässä mukana oleminen ei vaadi aiempaa kokemusta tai erityisosaamista – ainoastaan halua ja innostusta olla mukana jakamassa omia omaishoidon kokemuksia ja ideoita palveluiden kehittämiseksi.

Toiminta alkaa lokakuussa 2020 ja ryhmä kokoontuu Helsingissä ja netin välityksellä vuoden 2021 loppuu asti. Olethan yhteydessä 28.9. mennessä. Lue tarkemmat tiedot Tunne voimavarasi -hankkeen omilta nettisivuilta.

 

Ota rohkeasti yhteyttä! 

 

Tunne voimavarasi on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020-2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö.