Artikkeli on julkaistu 20.12.2020 Helsingin Sanomien ja Mediaplanetin Kansanterveys-liitteessä.

Kaltoinkohtelu voi hiipiä omaishoitosuhteeseen uupumuksen myötä 

Pärjääminen uupumukseen asti voi johtaa hoidettavan kaltoinkohteluun. Omaishoitajille on kuitenkin tarjolla monenlaista tukea.

Kun ihminen väsyy, monenlaiset tuntemukset nousevat pintaan. Tunne voimavarasi -hanke haluaa avata keskustelua siitä millä tavoin tunnekirjon eri sävyjä voi tunnistaa.

Omaishoitajan rooli voi olla joskus raskas. Vaikka päällimmäisinä tunteina olisivat rakkaus tai velvollisuudentunto, läheisen hoitaminen koettelee jaksamista ja voi tehdä erilaisten tunteiden hallinnasta vaikeaa. Omien voimavarojen loppuminen voi pahimmassa tapauksessa johtaa tahattomaan tai tahalliseen henkiseen, fyysiseen tai taloudelliseen kaltoinkohteluun tai hoidon laiminlyöntiin.

 

Useiden eri tahojen yhteistyöhanke Tunne voimavarasi tarjoaa tukea ikääntyville omaishoitajanaisille, jotka ovat huolissaan omista tunteistaan ja käytöksestään. Hankkeen koordinaattori Päivikki Paakkanen toivoo, että kaltoinkohtelu ja sen eri puolet tunnistettaisiin entistä paremmin omaishoidon parissa työskentelevien ammattilaisten ja vapaaehtoisten keskuudessa.
– Hanke tarttuu arkaan aiheeseen, sillä ikääntyneiden naisten väkivalta on hyvin vahvasti peitelty asia.

 

Jaettu huoli on kevyempi kantaa

Kun ihminen väsyy, monenlaiset tuntemukset nousevat pintaan. – Kaikki tunteet kuuluvat ihmisyyteen, myös viha ja avuttomuus. Näiden tunteiden tunnistaminen saattaa kuitenkin olla hankalaa, sillä monella iäkkäämmällä naisella ei ole välttämättä ollut mahdollisuutta ilmaista itseään, Paakkanen sanoo. Hanke haluaakin avata keskustelua siitä millä tavoin tunnekirjon eri sävyjä voi tunnistaa – ja kuinka löytää voimavaroja omaan elämäänsä.

– Hankkeen vertaisryhmissä käydään hyvin konkreettisesti asioita läpi ja rohkaistaan ihmisiä puhumaan tunteistaan. Pelkkä tunteiden sanoittaminen voi monelle olla todella helpottavaa. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja maksutta Tunne voimavarasi -puhelimeen tai -chattiin.

– Moni omaishoitajanainen kokee hoitamisen tehtäväksi, johon on lupauduttu ja sitouduttu. Oma itse unohtuu ja tuolloin kuormittumista ei huomaa. Paakkanen haluaakin painottaa, että positiivinen itsekkyys on hyvä asia ja omien voimavarojen vaaliminen äärettömän tärkeää.
– Yksin ei tarvitse pärjätä.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, olemme tukenasi haastavissakin tilanteissa.

 

Tule mukaan valtakunnalliseen verkkovertaisryhmään
Alkamassa on verkkovertaisryhmä 60+ -vuotiaille, läheisestään huolehtiville naisille helmi-maaliskuussa, aloitus 10.2.2021 zoomin kautta.
Lue lisää, ilmoittautumiset tammikuun loppuun mennessä.

 

Tunne voimavarasi on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020-2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hankkeella edistetään ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Hankkeen omat verkkosivut: www.tunnevoimavarasi.fi

 

Lue alkuperäinen artikkeli pdf-muodossa tästä.