Julkaistu Vanhustyö-lehdessä 1/2021. Artikkelin kirjoittajina Henna Harju ja Farid Ramadan, Kuntoutussäätiö.

 

Omaishoito on merkittävä voimavara Suomelle. Omaishoitajia tulee tukea monin tavoin, sillä työ voi olla hyvinkin kuormittavaa ja omaishoitajan voi olla vaikea arvioida omaa jaksamistaan.

 

Omaishoito on inhimillisestä näkökulmasta tärkeää. Omaishoitaja tuntee läheisen tarpeet ja kotiympäristössä läheisten toimesta tapahtuva hoito on usein myös hoidettavan toive. Omaishoitajan rooli ei kuitenkaan ole helppo. Työ voi olla hoidettavan läheisen kunnon takia raskasta fyysisesti ja psyykkisesti. Omaishoitajan oma hyvinvointi jää usein toiseksi, mikä verottaa omaishoitajan omaa jaksamista. Kuormitustilanne voi syntyä vaivihkaa ilman, että omaishoitaja itse sitä tunnistaa. Pitkä kuormitus voi näkyä omaishoitajan käytöksessä hoidettavaa läheistä kohtaan. Arkeen voi tulla mukaan tiuskimista, rajuja hoito-otteita tai ylilääkitsemistä. Kaltoinkohtelu ja väkivalta omaishoitosuhteissa ovat tabuja ja vaikeasti tunnistettavia ilmiötä. Myös omaishoidon parissa toimivien ammattilaisten voi olla vaikea tunnistaa ja ottaa epäilyt kaltoin kohtelusta puheeksi.

 

Keväällä 2020 käynnistyi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama Tunne Voimavarasi -hanke, jossa kehitetään vertaistukitoimintaa ikääntyvien naisomaishoitajien tueksi. Hankkeen tuki on kohdennettu heille, jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa tai ovat kaltoinkohdelleet hoidettavaa läheistään. Kehitettävä interventio perustuu tutkittuun tietoon ja ehkäisevän väkivaltatyön malleihin.

 

Hankkeen ensimmäinen verkkovälitteisesti toteutettu vertaisryhmä saatiin päätökseen joulukuussa 2020. Siitä saatu palaute on rohkaisevaa. Eräs ryhmään osallistuja kuvasi samaansa tukea näin: ”Vertaisten kertomukset omista tilanteistaan ja tunteistaan sai minut ymmärtämään, että minulla on lupa tuntea kuin tunnen ja lupa olla väsynyt ja saamaton. En ole mitenkään huono tai epänormaali. Syyllisyyden tunne siitä, että teen omia mieluisia ja mielihyvää tuottavia asioita, on vähentynyt.” Ryhmämuotoinen tuki on useissa tutkimuksissakin todettu toimivaksi tavaksi auttaa omaishoitajia. Ryhmätoiminnassa pääsee purkamaan omia ajatuksiaan muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.

 

Lue koko artikkeli Vanhustyö-lehden verkkosivuilta tai pdf-tiedostona.

 

Tunne voimavarasi -hankkeesta

Katso lisätiedot omaishoitajanaisten keväällä 2021 alkavista vertaisryhmistä ja ota rohkeasti yhteyttä.

 

Tunne voimavarasi -hankkeen maksuttomat tukikanavat Auttava puhelin ja chat tarjoavat ammattilaisten tukea luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä.

 

Lisätietoa kaltoinkohtelusta ilmiönä sekä tukimuodoista hankkeen omilta nettisivuilta www.tunnevoimavarasi.fi

 

Lisätietoa Tunne voimavarasi -yhteishankkeesta, joka on Miina Sillanpään Säätiön koordinoima hanke ja mukana ovat Maria Akatemia, Kuntoutussäätiö ja Omaishoitajaliitto.