Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeessa omaishoitajanaisten tuen tarpeeseen vastattiin kehittämällä psykoedukaatioon perustuva interventio, joka perustuu Maria Akatemiassa kehitettyyn ehkäisevän väkivaltatyön malliin. Keskiössä on tunteiden tunnistaminen ja niiden hyväksyminen. Interventio koostui kartoittavista yksilökeskusteluista ja ammatillisesti ohjatuista vertaisryhmistä sekä ryhmätapaamisten jälkeen palveluohjauksellisista yksilökeskusteluista ja seurantahaastattelusta.

 

Arviointitietojen perusteella interventiomalli nähtiin erinomaiseksi ja toimivaksi. Interventio, sen osa-alueet ja käsitellyt teemat koettiin hyödyllisiksi. Omaishoitajanaiset kokivat hyötyneensä yksilökeskusteluihin ja vertaisryhmätoimintaan osallistumisesta erittäin paljon. Omaishoitajat kokivat, että heidän itsetuntemuksensa ja tunnetaitonsa lisääntyivät ja pelko käyttäytyä väkivaltaisesti itseä tai muita kohtaan vähentyi. He saivat voimavaroja ja työkaluja arkeensa.

 

Tutustu tarkemmin Kuntoutussäätiön erityisasiantuntija Mari Ruuthin kirjoittamaan arviointikoosteeseen (pdf)

 

Julkaistu alunperin tutkijablogina 21.12.2022 Kuntoutussäätiön nettisivuilla

 

Tutustu hankkeessa kehitettyihin materiaaleihin ja vertaisryhmämalliin sekä katso ajankohtaiset koulutukset ja tilaisuudet hankesivulta.

 

Tunne voimavarasi -hanke on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton ennaltaehkäisevän väkivaltatyön yhteishanke (2020–2022), jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö.