Tunne voimavarasi -hanke starttasi keväällä 2020. Tutustu toukokuussa työnsä aloittaneeseen säätiön hankekoordinaattori Päivikki Paakkaseen.

 

Olen Tunne voimavarasi -hankkeen hankekoordinaattori Päivikki Paakkanen Miina Sillanpään Säätiöstä. Koulutukseltani olen sosionomi AMK ja olen työskennellyt pitkään vanhustyössä ja siellä erityisesti omaishoitoperheiden, vapaaehtoistoiminnan sekä muistisairaiden parissa.

 

Vapaaehtoistoiminta on ollut aina tärkeä osa elämääni ja olen pyrkinyt mukaan sellaisiin vapaaehtoistoiminnan tehtäviin, joista opin uutta itselleni merkityksellisistä asioista. Vuosien varrella olen toiminut mm. SPR:n ensiapuryhmässä, MLL:n paikallisyhdistyksessä ja näkövammaisten keikkaoppaana. Viime vuosina olen antanut suurimman osan aikaani vapaaehtoistoiminnalle Maria Akatemiassa ja Naisten linjalla. Olen halunnut kehittää omaa ammattitaitoani väkivaltaan liittyvien teemojen parissa huomatessani, miten monella eri tavalla väkivallan ja kaltoinkohtelun muodot ilmenivät töissäni.

 

Tunne voimavarasi-hanke on tärkeä hanke ja olen innostunein mielin mukana yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden sekä omaishoitajien kanssa kehittämässä erilaisia tuen muotoja.

 

Tunne voimavarasi -hanke on Miina Sillanpään Säätiön koordinaatiohanke, joka toteutetaan yhteistyössä Maria Akatemian, Omaishoitajaliiton sekä Kuntoutussäätiön kanssa. Hankkeen tavoitteena on auttaa ja tukea ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeessa edistetään omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Lisäksi hankkeessa järjestetään työpajoja ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotta tieto väkivallan eri muodoista sekä keinot väkivaltaan puuttumiseen ja sen puheeksi ottamiseen lisääntyisivät. Työpajojen työskentelyn tuloksena tuotetaan myös materiaalia ammattilaisten käyttöön.

 

Hankkeen omat nettisivut julkaistaan viikolla 22: tunnevoimavarasi.fi