Ikääntyvä omaishoitaja – Huolestuttavatko omat tunteesi, käytöksesi ja voimavarojesi väheneminen? Kiristyykö pinnasi ja koetko vaikeaksi hillitä itseäsi?

 

Omaishoitajan rooli ei aina ole helppo. Sitova hoiva voi kuormittaa omaishoitajaa fyysisesti ja psyykkisesti sekä kaventaa sosiaalisia suhteita ja muuta elämää. Läheisen hoitaminen saattaa herättää myös voimakkaita ja ristiriitaisia tunteita. Vaikka päällimmäisenä tunteena olisi rakkaus, moni kokee samanaikaisesti myös vihan ja avuttomuuden tunteita. Voi olla vaikeaa hyväksyä muutokset rakkaan ihmisen käytöksessä ja toimintakyvyssä.

 

Omaishoitajan kokema uupumus ja torjutut tunteet saattavat kuormittavassa tilanteessa purkautua käytöksenä, joka pelottaa, loukkaa ja vahingoittaa hoidettavaa läheistä. Tällaista käytöstä kutsutaan kaltoinkohteluksi. Kaltoinkohtelu voi olla tarkoituksellista tai tahatonta, esimerkiksi omaishoitajan tiedonpuutteesta tai uupumuksesta johtuvaa laiminlyöntiä. Väkivalta voi kohdistua paitsi hoidettavaan, myös itseen liiallisena armottomuutena ja vaatimuksina.

 

Tunne voimavarasi -hankkeen ohjatussa vertaisryhmässä pääset jakamaan tuntemuksiasi muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Luottamuksellisen ja ammattilaisen ohjaaman ryhmän tapaamisten aiheita ovat mm. omien torjuttujen tunteiden ja niiden aiheuttamien ongelmallisten tilanteiden tunnistaminen, tunnesäätely ja voimavarat. Ryhmät toteutetaan koronatilanne ja ajankohtaiset rajoitukset huomioiden joko kasvokkain tai etäyhteydellä.

 

Aiemmin järjestetyistä vertaisryhmistä saatu palaute on ollut rohkaisevaa. Eräs omaishoitaja kuvasi samaansa tukea näin: ”Vertaisten kertomukset omista tilanteistaan ja tunteistaan saivat minut ymmärtämään, että minulla on lupa tuntea kuten tunnen ja lupa olla väsynyt ja saamaton. Syyllisyyden tunne siitä, että teen omia mieluisia ja mielihyvää tuottavia asioita, on vähentynyt.”

 

Tunne voimavarasi -hankkeessa toteutetaan kevään 2021 aikana sekä paikallisia että valtakunnallisia vertaisryhmiä. Muista myös hankkeen Auttava puhelin sekä chat

 

Keski-Uudenmaan vertaisryhmä

Milloin: 17.3, 24.3, 31.3, 7.4. ja 14.4.2021 klo 13-15
Missä: Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry, Wärtsilänkatu 61, Järvenpää
Kenelle: 60+ -vuotiaat läheisestään huolehtivat naiset Keski-Uudenmaan alueella
Ryhmään hakeutuminen: Laura Kosonen, OmaisOiva ohjaaja, puh. 050 320 3962, laura.kosonen@omaisoiva.net

Esite Keski-Uudenmaan ryhmästä (pdf)

 

Mikkelin seudun vertaisryhmä
Milloin: 21.4., 28.4., 5.5., 12.5. ja 19.5.2021 klo 13-15
Missä: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Omatori, Porrassalmenkatu 21, Mikkeli
Kenelle: 60+ -vuotiaat läheisestään huolehtivat naiset Mikkelin seudulla
Ryhmään hakeutuminen: Emmi Sorjonen, omaistoiminnan kehittäjä, puh. 050 470 2899, emmi.sorjonen@msol.fi

Esite Mikkelin seudun ryhmästä (pdf)

 

Etelä-Karjalan vertaisryhmä
Milloin: 27.5., 3.6., 10.6., 17.6. ja 23.6.2021 klo 9-11.30
Missä: Verkossa ilmaisella Zoom-alustalla
Kenelle: 60+ -vuotiaat läheisestään huolehtivat naiset Etelä-Karjalan alueella
Ryhmään hakeutuminen: Erja Koskimäki, omaistoiminnan ohjaaja, puh. 040 842 4440, erja.koskimaki@ekomaishoitajat.inet.fi

Esite Etelä-Karjalan ryhmästä (pdf)

 

Valtakunnallinen verkkovertaisryhmä
Milloin: 25.5., 1.6., 8.6., 15.6. ja 22.6.2021 klo 13-15.30
Missä: Verkossa ilmaisella Zoom-alustalla
Kenelle: 60+ -vuotiaat läheisestään huolehtivat naiset ympäri Suomen
Ryhmään hakeutuminen: Päivikki Paakkanen, hankekoordinaattori, puh. 044 706 0176, tukea@tunnevoimavarasi.fi

Esite verkkovertaisryhmästä (pdf)

 

Ota rohkeasti yhteyttä – yksin ei tarvitse pärjätä!

Hankkeen omat nettisivut www.tunnevoimavarasi.fi