Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät.

 

Tunne voimavarasi -hanke on julkaissut neljä koulutusvideota, jotka taustoittavat Tunne voimavarasi -vertaisryhmämallin keskeisiä sisältöjä ja teemoja. Videoiden tavoitteena on antaa tukea ja tietoa ryhmien valtakunnalliseen perustamiseen omaishoidon parissa työskenteleville. Pilottiryhmiin osallistuneilta ammattilaisilta sekä omaishoitajilta on tullut paljon positiivista palautetta vertaisryhmämallin rakenteista ja sisällöistä.

 

Tunne voimavarasi -hankkeesta sekä vertaisryhmämallin esittely
Linkki: https://youtu.be/233yuSahys8

Tunne voimavarasi -hankkeessa on kehitetty vertaisryhmämalli, joka on suunnattu omaishoitajille, joita huolestuttavat omat tunteet, käytös ja voimavarojen väheneminen. Tunne voimavarasi- vertaisryhmämalli on vapaasti hyödynnettävissä sähköisessä muodossa omaishoitajien parissa työskenteleville. Hankekoordinaattori Päivikki Inkerinniemi taustoittaa ehkäisevän väkivaltatyön viitekehystä, avaa vertaisryhmätoiminnan hyötyjä sekä kertoo ryhmien tuloksista. (Kesto 4:32)

 

Kurkistus Tunne voimavarasi -vertaisryhmämallin sisältöihin 
Linkki: https://youtu.be/6Id9HXoHW0s

Tunne voimavarasi -vertaisryhmämalli on viiden tapaamiskerran kokonaisuus, jossa jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa. Keskiössä on omien tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen, tunnesäätely, rajojen asettaminen sekä voimavarat. Ryhmämallia voi hyödyntää joko sellaisenaan, soveltaen eri kohderyhmille tai poimimalla yksittäisiä teemoja ja harjoituksia osaksi muuta ryhmätoimintaa. (Kesto 8:42)

 

Kokemuksia Tunne voimavarasi -vertaisryhmämallin ohjaamisesta 
Linkki: https://youtu.be/UY8VqUgM2hA

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten työntekijät kertovat kokemuksistaan Tunne voimavarasi -vertaisryhmän ohjaamisesta, ryhmätoiminnan erityispiirteistä ja siihen valmistautumisesta. (Kesto 11:37)

 

Kokemuksia Tunne voimavarasi -ryhmään osallistumisesta 
Linkki: https://youtu.be/pmi7DB4TFWo

Omaishoitaja Marja Pellinen kertoo omaishoitajuudestaan sekä ajatuksistaan Tunne voimavarasi -vertaisryhmään osallistumisesta ja sen vaikutuksesta hänen elämäänsä. (Kesto 6:42)

 

Tunne voimavarasi -hanke on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton ennaltaehkäisevän väkivaltatyön yhteishanke (2020–2022), jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen omat nettisivut: www.tunnevoimavarasi.fi