Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä yli 60-vuotiaita omaishoitaja- ja etäomaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeessa korostuu itsensä, omien tunteidensa sekä voimavarojensa tutkiminen ja tunnistaminen. Aggressio kiellettynä ja torjuttuna voi saada väkivallan muodon. Kuitenkin rajojen asettamisessa ja omien tarpeiden huolehtimisessa tarvitaan aggressiota. Keskiössä onkin Tunne voimavarasi -hankenimen mukaisesti terveen aggression ymmärtäminen ikääntyvien omaishoitajanaisten voimavarana.

 

Tunne voimavarasi -hankkeelle on juuri avattu omat nettisivut osoitteeseen www.tunnevoimavarasi.fi. Sivut sisältävät monipuolisesti tietoa sekä ikääntyville omaishoitajanaisille että ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka työskentelevät aiheen parissa. Sivustolta löydät hankkeen tukea ja apua tarjoavat kanavat eli jo toiminnassa olevat Tunne voimavarasi Auttavan puhelimen sekä Chat-keskustelun. Syksyllä 2020 toiminta laajenee uusin tukimuodoin.

 

Ammattilaisten ja vapaaehtoisten tueksi sivustolle tuotetaan materiaaleja sekä työkaluja helpottamaan väkivallasta puhumista ja siihen puuttumista. Asiantuntija-artikkelit tarjoavat näkökulmia ikääntymisen, naiserityisyyden, omaishoidon ja kaltoinkohtelun teemoista. Järjestämme omaishoitoperheiden parissa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille myös työpajoja syksystä 2020 alkaen. Seuraathan viestintäämme.

 

Tutustu Tunne voimavarasi -nettisivuihin ja ota rohkeasti yhteyttä. Lisätietoja hankkeesta ja sen eri toimintamuodoista saat hankkeen työntekijöiltä. Nettisivumme päivittyvät myös edelleen ja otamme mielellämme kehittämisideoita vastaan.

 

Tunne voimavarasi on Miina Sillanpään Säätiön koordinaatiohanke vuosille 2020–2022, yhteistyökumppaneina Maria Akatemia, Omaishoitajaliitto sekä Kuntoutussäätiö.