Tunne voimavarasi -hankkeessa alkaa helmi-maaliskuussa uusi viiden kerran verkkovertaisryhmä 60+ -vuotiaille läheisestään huolehtiville naisille. Positiivista palautetta saaneeseen ryhmätoimintaan voi hakeutua mistä päin Suomea tahansa. Tapaamiset toteutetaan zoom -yhteydellä.

 

Huolestuttavatko omat tunteesi, käytöksesi ja voimavarojesi väheneminen?
Kiristyykö pinnasi ja koetko vaikeaksi hillitä itseäsi?

 

Tunne voimavarasi -hankkeen tavoitteena on edistää ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista. Pyrimme ehkäisemään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua ja tarjoamaan tukea haastavissakin tilanteissa. Vertaisryhmässä pääset jakamaan tuntemuksiasi muiden vastaavassa tilanteessa olevien omaishoitajien kanssa. Luottamuksellisen ryhmän aiheita ovat mm. ikääntyminen ja naiseus, omien torjuttujen tunteiden ja niiden aiheuttamien ongelmallisten tilanteiden tunnistaminen, tunnesäätely ja voimavarat. Ryhmässä käytetään itsetutkiskelun tukena erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Lue lisää ja tule rohkeasti mukaan.

 

Tunne voimavarasi on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020-2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hankkeella edistetään ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Hankkeen omat verkkosivut: www.tunnevoimavarasi.fi