Tunne voimavarasi -hanke edistää ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja ehkäisee omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua.

 

Syksyn 2021 aikana järjestetään sekä alueellisia että valtakunnallisia vertaisryhmiä 60+ läheisistään huolehtiville naisille. Tunne voimavarasi ohjatussa vertaisryhmässä pääset jakamaan tuntemuksiasi muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Luottamuksellisen ryhmän aiheita ovat mm. omien torjuttujen tunteiden ja niiden aiheuttamien ongelmallisten tilanteiden tunnistaminen, tunnesäätely ja voimavarat. Ryhmässä käytetään itsetutkiskelun tukena erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Vertaisryhmätyöskentelyä edeltää yksilöllinen alkukartoituskeskustelu hankkeen työntekijän kanssa. Siinä kartoitetaan omaa tilannetta, voimavaroja ja vertaisryhmän soveltuvuutta siihen hakevalle omaishoitajalle.

 

Tunne voimavarasi -vertaisryhmiin aiemmin osallistuneet omaishoitajanaiset ovat kokeneet tärkeäksi sen, että muilla on samanlaisia tuntemuksia kuin heillä itsellään – ettei olekaan yksin. Se on helpottavaa. Vertaistuen tärkeimpiä asioita ovat tuen, lohdun ja ymmärryksen saaminen sekä antaminen. Ne luovat toivoa tulevaisuuteen. Olennaista työskentelyssä on kertominen ja kuunteleminen.

”Vertaisten kertomukset omista tilanteistaan ja tunteistaan sai minut ymmärtämään, että minulla on lupa tuntea kuin tunnen ja lupa olla väsynyt ja saamaton.”

 

Syksyllä alkavista ryhmistä löydät tarkempaa tietoa Tunne voimavarasi -nettisivuilta Tukea ja apua -alasivulta. Tulossa ovat:

  • Etelä-Pohjanmaan vertaisryhmä. Tapaamiset alkavat Seinäjoella 30.8.
  • Keski-Uudenmaan vertaisryhmä. Tapaamiset alkavat Järvenpäässä 6.10.
  • Valtakunnallinen verkkovertaisryhmä zoom-alustalla, alkaen 13.10.
  • Etelä-Karjalan vertaisryhmä. Tapaamiset alkavat Lappeenrannassa 18.10.

 

Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Tunne voimavarasi on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020-2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö.

 

Hankkeen omat verkkosivut: www.tunnevoimavarasi.fi