Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut 1.9.2016 kuntoutuksen uudistamiskomitean, jonka tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukaista kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistusta. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla tuetaan ja vahvistetaan kuntoutujan selviytymistä arjessa, työssä ja opiskelussa. Tarkoituksena on myös tukea kotona asumista, osallistumista ja pidentää työuria. Komitean toimikausi on 1.9.2016 – 30.9.2017. Komitean työn tueksi on nimetty toimintakyky- ja työelämäjaostot.

 

Komiteassa on mukana laajasti kuntoutusalan viranomais- ja vastuutahoja sekä järjestöjä. Säätiönjohtaja Eija Sorvari on jäsenenä komiteassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen katto-organisaation SOSTE ry:n edustajana. Komitean puheenjohtaja on toimitusjohtaja Kari Välimäki.

 

Katso TÄSTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen ja asetuspäätös

 

Logo 350x235                  soste_magenta_rgb-350