Aamulehdessä 14.12. julkaistu artikkelissa Miina Sillanpään Säätiön säätiöjohtaja Eija Sorvari ja Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen kirjoittivat järjestöjen merkityksestä kuntoutujan näkökulmasta ja kuntoutuksen prosesseista.

 

”Kuntoutuksen uudistamiskomitean mietinnössä järjestöt saivat ensimmäistä kertaa virallisesti tunnistetun aseman suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä. Mietinnössä esitetään, että järjestöt integroidaan kuntoutumisen asiantuntijoina, vertaistukijoina ja kehittäjinä asiakkaiden kuntoutumisen prosessiin. Mietinnössä esitetään myös, että maakunnille ja kunnille tulee olla velvoite tukea järjestöjä ja niiden toimintaedellytyksiä.

 

Järjestöjen perustehtävänä on tarjota kuntoutumisen mahdollisuuksia niille väestöryhmille, jotka eivät pääse julkisen sektorin palveluihin tai työpaikan työterveyshuoltoon. Usein järjestöjen toiminta auttaa ihmisiä, joille julkisia palveluita ei ylipäätään ole tarjolla. Iso joukko monisairaita, pitkäaikaistyöttömiä, vanhuksia, maahanmuuttajia sekä mielenterveyskuntoutujia ja oppimisvaikeuksia omaavia hyötyy järjestöjen auttamistyöstä ja kynnyksettömistä palveluista.”

 

Myös artikkelissa mainittu Miina Sillanpään Säätiössä kehitetty Neuvokkaiden naisten ryhmätoimintamalli ehkäisee ikääntyneiden, pienituloisten ja yksinäisyyttä kokevien naisten syrjäytymistä ja edistää heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiaan. Tutustu Neuvokkaiden naisten -hankkeeseen ja toimintaan.