Miina Sillanpään Säätiö on jäsenenä Rehabilitation International Finnish Committee RIFI ry:ssä. RIFI on laaja-alainen kuntoutustoimijoiden yhteistyöverkosto, joka edistää kuntoutujan asemaa, kokonaisvaltaista kuntoutuskäsitystä sekä kuntoutusosaamista kansallisesti ja kansainvälisesti. RIFI on kansainvälisen kuntoutusalan toimijan Rehabilitation Internationalin (RI) jäsenorganisaatio. Säätiöllä on edustus myös RI:n sosiaalisessa komissiossa.

KV-materiaalia 350Aikuisten kuntoutuksen sekä vanhusten asumisen ja hoivan kehittämiseksi seuraamme valppaasti myös kansainvälisiä tutkimuksia ja innovaatioita. Vuonna 2015 kehittämistiimimme edustajia vieraili sekä Hollannissa että Ruotsissa. Hollannissa tutustuimme ikääntyneiden asumisen uusiin malleihin, mm. Hogeweykin muistisairaiden kylään. Ruotsissa kävimme suomalaisryhmän kanssa Vesteråsissa sijaitsevassa Robottilaaksossa, jossa kiinnostuksemme kohteena oli erityisesti robotiikan hyödyntäminen kuntoutuksessa ja ikääntyneiden hoivassa.

Säätiön omaa toimintaa esiteltiin vuoden 2016 alussa Research Median International Innovation -julkaisussa. Artikkelissa luotiin katsaus erityisesti kehittämistoimintaamme, jossa kehitetään uusia teknologia hyödyntäviä toimintamalleja tukemaan ikääntyneiden kotona asumista. Vuoden 2016 aikana kehittämistyömme uusimpia tuloksia ja tuotoksia esitellään sekä gerontologian että kuntoutuksen alan kansainvälisissä kongresseissa.