Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen.  Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluita. Vuonna 2016 apurahoja jaetaan vanhusten asumista ja asumispalveluja käsitteleviin monialaisiin ja poikkitieteellisiin tutkimuksiin. Apurahahaku on tarkoitettu suomalaisille tieteentekijöille.
 
Apurahat ovat haettavissa 1.3.2016 – 31.5.2016 välisenä aikana, maksatus vuonna 2017. Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät tästä. (tai scrollaamalla Säätiö-pääsivulla Miina Sillanpään Säätiön tutkimusapurahat-kohtaan)
 
Tiedustelut: tutkimuspäällikkö anne.rahikka@miinasillanpaa.fi, p. 040 535 5223.

 

Apurahat 350