Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen. Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluita. Vuonna 2017 apurahat kohdennettiin tutkimuksiin, joissa hyödynnetään teknologiaa työikäisten kuntoutuksessa.

 

Tutkimusapurahojen hakuaika päättyi 31.5.2017. Apurahahakemuksia tuli määräaikaan mennessä 16 hakijalta. Miina Sillanpään Säätiön hallitus käsitteli apurahahakemukset 5.9.2017. Apurahoja myönnettiin kahdelle henkilölle yhteensä 30.000 euroa ja seuraaville tutkimuksille:

  • FM Tanja Korhonen, Virtuaalista ja lisättyä todellisuutta hyödyntävät pelit tukemassa työikäisten kuntoutusta
  • DI Jayden Khakurel, Improving health and well-being of elderly by reshaping wearable devices through usability development. (Tutkimukseen osallistuu ikääntyneiden lisäksi myös työikäisiä aikuisia.)

 

Valmiiden tutkimusten tiivistelmät julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön Tutkimukset ja artikkelit -sivuilla myöhemmin.

 

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Anne Rahikka p. 040 535 5223

 

Miina Sillanpään Säätiön hallitus