Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikön Anne Rahikan väitöskirja on julkaistu nyt myös Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarjassa. Alla lyhyt esittely kirjasta.

 

Dialogi auttavissa verkkopalveluissa
– Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta

”Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen mukanaan tuomat mahdollisuudet muuttavat vuorovaikutusta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kasvokkaisen kohtaamisen lisäksi työntekijät ja asiakkaat kohtaavat yhä useammin verkon välityksellä. Lisääntynyt tietoteknologian käyttö edellyttää alan ammattilaisilta uudenlaista osaamista. Dialogi auttavissa verkkopalveluissa -tutkimuksessa järjestöjen auttavia verkkopalveluita ja verkossa ilmenevää dialogisuutta tutkitaan sosiaali- ja terveysjärjestöissä työskentelevien työntekijöiden lähtökohdista.

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena on, että dialoginen ja kohtaava tekstuaalinen kommunikaatio on mahdollista myös verkkopalveluissa. Työntekijöiltä dialoginen verkkokommunikaatio edellyttää vuorovaikutusprosessin ja tekstuaalisuuden hallintaa sekä ymmärrystä kommunikaatioon vaikuttavien sosiokulttuuristen tekijöiden kuten digitaalisen syrjäytymisen ja eettisten kysymysten vaikutuksista.”

 

Voit tilata kirjan itsellesi maksutta osoitteesta:
julkaisut@miinasillanpaa.fi