Miina Sillanpään Säätiö on mukana Vanheneminen.fi -hankkeessa, jossa tiivistetään yhteistyötä vanhuuteen varautumiseen liittyvää toimintaa tekevien järjestö-, kansalais- ja viranomaistoimijoiden kesken sekä pyritään vähentämään päällekkäistä työtä ja kohdentamaan resursseja tehokkaammin. Hankkeessa luodaan Vanheneminen.fi -verkkosivusto, johon kootaan vanhuudenpäivien suunnitteluun liittyvää materiaalia, ohjeita ja linkkejä. Hanketta koordinoi Vanhustyön Keskusliitto.

 

Hankkeessa tehtiin tutkimus, joka käsitteli ikääntymiseen liittyvää suunnittelua, varautumista ja tiedon saantia. Tutkimuksen tulosten perusteella ikääntymisen suunnittelusta tarvitaan tietoa. Tiedontarpeet liittyvät seuraaviin:

  • Terveys ja toimintakyky
  • Oikeudellinen ennakointi kuten hoitotahto, edunvalvontavaltuutus ja testamentin laatiminen
  • Rikoksentorjunta, tietoturva ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisy
  • Yksinäisyyden ehkäisy ja yhteisölliset toimintamahdollisuudet
  • Talouden suunnittelu
  • Asumiseen liittyvät asiat kuten asumisen suunnittelu, kotiturvallisuus, kodin esteettömyys, asuntojen korjauksiin liittyvä neuvonta

 

Lue tutkimuksesta julkaistu koko tiedote TÄSTÄ.
Lisätietoa Vanheneminen.fi -hankkeesta.