Tuusulassa järjestettiin keskiviikkona 27.4.2022 Yhteisöllisen asumisen ilta senioreille. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntija Kimmo Röngän innostava puheenvuoro yhteisöllisen asumisen ratkaisuista Suomessa. Hän rohkaisi kaikkia osallistujia toimimaan tuuppaajina yhteisöllisyyden aikaan saamiseksi. Yhteisöllisyys on ennen kaikkea yhteistä tekemistä, joka luo kaikille yhteistä hyvää. Käytännön kokemuksia iltaan toi Helsingin Kotisataman asukas Maj-Len Törnqvist. Hänen puheenvuoronsa aikana kuultiin arjesta yhteisöllisessä asuinyhteisössä. Sekä Kimmon että Maj-Lenin puheenvuorot herättivät tilaisuudessa vilkkaan keskustelun. Lisäksi hankekehityspäällikkö Riikka Uusikulku esitteli Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen hanketta ja sen tuloksia. Lisäksi Riikka kertoi Tuusulassa käynnissä olevista asumisen kehittämissuunnitelmista.

 

Ilta oli jatkoa syksyllä kolmessa eri taajamassa järjestetyille työpajoille, joissa tulevaisuuden muistelun avulla suunniteltiin yhteisöllistä asumista. Työpajat olivat samansisältöisiä ja niissä keskityttiin kolmeen teemaan: omaan kotiin, yhteistiloihin sekä lähiseutuun ja sen palveluihin.  Työpajat olivat osa Tuusulan kunnan Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen hanketta, jota rahoittaa ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma. Miina Sillanpään Säätiö on osallistunut hankkeen toteutukseen kuluneen talven aikana.

 

 

Lisätietoa asumiseen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaamme liittyen voit lukea Asuminen -alasivulta.