Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on tehnyt avustusehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle Löydetyt miehet -hankkeesta. Tämän kolmevuotinen (2018–2020) hanke yhdistää neljän järjestön, Ehyt ry:n, Eläkeliitto ry:n, Hengitysliitto ry:n ja Miina Sillanpään Säätiön monipuolisen ja toisiaan täydentävän osaamisen yksilön ja hänen läheistensä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Miina Sillanpään Säätiö vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista.

 

Löydetyt miehet -hankkeen tarkoituksena on Kainuussa asuvien syrjäytymisvaarassa olevien 45–65-vuotiaiden työikäisten miesten elämänhallinnan ja elintapojen kohentaminen kaverivalmentajatoiminnalla sekä arjen osallisuuden lisääminen järjestöjen, kunnan ja maakunnan yhteistyöllä. Päätavoitteena on, että Löydettyjen miesten elämänhallinta vahvistuu ja elämäntavat muuttuvat terveellisempään suuntaan, jonka myötä heidän fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakykynsä vahvistuu hankkeen myötä. Miehet saavat kaverivalmentajan, joka tukee heitä liikunnalliseen, päihdehaitattomampaan ja terveelliseen elämään johtavissa päivittäisissä valinnoissa.