Maaliskuussa kerroimme, että selvitämme tarvetta Löydetyt miehet -ryhmän etätoteutukselle. Tarve oli ilmeinen ja käynnistimme huhtikuun alussa WhatsApp-sovelluksen avulla toimivan ryhmän, johon ilmoittautui mukaan yhdeksän miestä. Viisi miestä ei pystynyt käyttämään sovellusta, joten heille perustimme soittoringin. Osallistujat ovat aiempiin Löydetyt miehet -ryhmiin osallistuneita miehiä eri puolilta Kainuuta.

 

Etäryhmä toimii samoin periaattein kuin aiemmat ryhmät. Viikot ovat huolellisesti suunniteltuja, miehiä osallistavia sekä tavoitteellisia. Teemoja ovat ravitsemus, liikunta, päihteet ja riippuvuudet, yksinäisyys, sekä uni ja lepo. Ryhmänohjaajat laittavat kunkin viikon teemaan liittyviä ”herätteitä”, jotka voivat olla kuvia, linkkejä, haasteita tai ohjeita. Esimerkiksi liikunnan teemaviikolla ryhmäläiset saavat tosimiehen joogaohjeet, joilla jokainen voi kotiolosuhteissa parantaa omaa liikkuvuuttaan. Osallistujat jakavat myös omia kuvia ja videoita mm. halkosavotasta, joka kyllä käy kuntoilusta ja hyötyliikunnasta. Aivoterveyttä käsitellään Muistipuisto.fi -palvelun tehtävillä, minkä lisäksi käydään virtuaalitaidenäyttelyssä. Erilaiset virikkeet ja aivojumppa auttavat jaksamaan ja vievät ajatukset pois tämänhetkisestä korona-uutisoinnista.

 

 

Soittorinkiin osallistuville soitetaan ja lähetetään tekstiviesti kerran viikossa. Puheluissa vaihdamme kuulumisia ja juttelemme kyseisen viikon teemasta. ”On se kiva, kun te soitatte.” Tekstiviesti liittyy myös viikon teemaan ja se sisältää jonkin tehtävän, ohjeen tai vinkin. Luonto on ryhmäläisille tärkeä, mikä näkyy myös keskusteluissa ja kuvissa. Ravitsemus sekä ruokavinkit ovat myös esillä. Myöskään vaikeita asioita ei ole unohdettu. Eräs ryhmäläinen viestitti alkoholin käytöstä, josta seurasi antoisa keskustelu. Samoin kokemusten jakamista ja vertaisuutta on pohdittu.

 

Huomioitavaa on se, että kaikki osallistujat ovat pysyneet mukana, eikä kukaan ole lopettanut kesken. Etäryhmä jatkaa toimintaansa suunnitellusti vielä juhannukseen asti. Etäryhmässä toimivat samat lainalaisuudet kuin missä tahansa muussa ryhmätoimissa. Ryhmässä on nähtävissä selkeästi muodostumis-, kuohunta- sekä yhdenmukaisuusvaihe. Jokainen mies etsii oman roolinsa ryhmässä, toiset ovat enemmän esillä kuin toiset, mutta kaikki osallistuvat. Oman piirteensä toimintaan tuo se, että osallistujat ovat tottuneet käyttämään puhelinta arjessaan eri tavoin. Tämä asia on noussut esille selkeästi etäryhmätoiminnassa. Toisilla puhelin on aina läsnä – kun taas osa ”kurkkaa” puhelimeensa kerran päivässä.

 

Ryhmäläisillä on ollut mahdollisuus myös henkilökohtaisen viestittelyyn ja soittamiseen ohjaajan kanssa. Tätä mahdollisuutta he ovat hyödyntäneet, ja saadun kokemuksen mukaan voidaan todeta, että tämän kaltaiselle etäryhmätoiminnalle on tarvetta.

 

Koronatilanteen niin salliessa, Löydetyt miehet -hankkeessa käynnistetään lähiryhmätoimintaa Kajaanissa viikolla 36. Seuraathan viestintäämme ryhmärekrytointien suhteen.

 

Miina Sillanpään Säätiön Löydetyt miehet  -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Löydetyt miehet -ryhmä on yhdessä suunniteltua, tavoitteellista toimintaa, joka vahvistaa miesten välistä sosiaalista vuorovaikutusta ja tarjoaa vertaistukea elämäntavoissa tapahtuviin muutoksiin. Toiminnan avulla viritetään alueellista verkostoyhteistyötä miesten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Ehyt ry, Eläkeliitto ry ja Hengitysliitto.