Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on myöntänyt Miina Sillanpään Säätiölle avustuksen iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseen Helsingin Pikku Huopalahdessa ja sen lähialueilla. Kunnon kaveri -hankkeessa kehitetään yli 65-vuotiaiden ikäihmisten liikkumista ja fyysistä toimintakykyä edistävää alueellista toimintaa.

 

Ikääntyviä ohjataan ja kannustetaan Kunnon kaveri -toiminnassa monipuoliseen liikkumiseen heidän oman toimintakykynsä ja toiveidensa mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että ikääntyvien arkeen sisältyy kevyen liikuskelun ohella rasittavaa ja reipasta liikkumista sekä lihasvoiman, tasapainon ja notkeuden harjoittamista. Toimintaan osallistuvat oppivat myös hyödyntämään asuinalueensa ulkoilumahdollisuuksia ja liikuntareittejä fyysisen toimintakykynsä edistämiseen.

 

Hankkeeseen osallistuvat vapaaehtoiset järjestävät ikääntyville asukkaille teemakävelyitä ja toimivat liikuntakavereina puisto- ja kotiharjoittelussa. Kunnon kaveri -toiminta aktivoi liikkumaan yksin, ryhmässä sekä liikuntakavereiden kanssa. Hankkeessa kehitetään lisäksi kotona tapahtuvaa liikunnanohjausta ja virtuaaliliikuntaa.

 

Liikkumiseensa tukea tarvitsevat yksinäiset ikäihmiset tavoitetaan etsivän vanhustyön avulla jalkautuen alueelle ikäihmisten luontaisiin arjen toimintaympäristöihin. Etsivässä vanhustyössä tehdään yhteistyötä alueen ja Helsingin kaupungin toimijoiden sekä Vanhusten etsivän työn verkoston (VALLI) kanssa.

 

Hanke kestää vuoden ja parhaillaan rekrytoidaan hankekoordinaattoria. Kunnon kaveri -toiminta käynnistyy kesällä, jolloin alueen ikääntyvät asukkaat pääsevät nauttimaan Pikku Huopalahden ja sen lähialueiden rikkaista ulkoliikuntamahdollisuuksista. Osallistujat saavat myös yksilölliset liikuntaohjeet Taavetinpuistoon, jossa voi harjoitella yksin tai liikuntakaverin kanssa.