Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla –hanke on julkaissut alueellista yhteisöllisyyttä vahvistavan ja vapaaehtoistyöhön innostavan vapaaehtoisvalmennusmallin esittelyvideon ”Maailman tärkeintä työtä”.

 

Video: Videotiiviste Oy

 

Vapaaehtoisvalmennuksen päätavoite on vahvistaa paikallista yhteisöllisyyttä ja innostaa alueen asukkaita vapaaehtoisuuteen. Valmennus antaa tietoa oman asuinalueen mahdollisuuksista, mutta ei velvoita vapaaehtoisuuteen. Jokaisella meistä on taitoja, joista on hyötyä omalla asuinalueella. Vapaaehtoistyö voi olla pieniäkin tekoja kuten lukemista, laulamista, ulkoilua ja apua arkeen. Usein pelkkä läsnäolo riittää.

 

Käytännönläheisessä valmennuksessa keskustellaan vapaaehtoisuuden periaatteista, vapaaehtoisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä ryhmien ohjaamisesta. Valmennuksessa vieraillaan oman asuinalueen, kylän tai kaupunginosan toimijoiden luona, jotka kaipaavat vapaaehtoisia. Tämän lisäksi voidaan kutsua eri tahojen edustajia vierailemaan valmennuksessa. On tärkeää jakaa valmennettaville ajantasaista tietoa oman asuinalueen tilanteesta. Valmennuksessa jaettavasta vapaaehtoistyön listasta löytyy tieto vapaaehtoisia tarvitsevista toimijoista yhteystietoineen, jotta valmennettavan kynnys vapaaehtoistyön aloitukseen olisi mahdollisimman matala. Valmennusta voidaan toteuttaa monin eri tavoin paikkakunnan ja alueen erityispiirteet huomioiden. Valmennus voidaan järjestää joko yksin tai yhteistyössä monen toimijan kesken.

 

Kokemukset valmennuksesta ovat olleet positiivisia. Valmennus koettiin hyödyllisenä uusien sosiaalisten kontaktien ja itselle merkityksellisen vapaaehtoistoiminnan löytämisen välineenä. Muutama valmennettava sai jo valmennuksen aikana kipinän aloittaa vapaaehtoistyö. Osallistujat keskustelivat paljon siitä, missä haluaisivat tehdä vapaaehtoistyötä, kuinka usein ja millä ehdoilla. Tärkeintä onkin löytää paikka, joka on lähellä omaa sydäntä ja joka tukee omaa hyvinvointia.

Sain täältä paljon enemmän kuin odotin.

Yllätti minut vapaaehtoisuuden monilla mahdollisuuksilla.

Tässä saa hyviä ideoita, mutta voi rauhassa miettiä.  

Ovat tarpeellisia tällaiset kurssit. Rohkaisevat aloittamaan ja huomaamaan vapaaehtoistyön mahdollisuudet.

 

Tutustu valmennusmallin tarkempaan sisältökuvaukseen tästä.
Video on saatavilla myös englanniksi tekstitettynä

 

Lisätietoja valmennusmallista:
kehittäjä Tuija Tuormaa
tuija.tuormaa@miinasillanpaa.fi

 

Miina Sillanpään Säätiön Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla (2018 –2019) -paikallishanke ehkäisee yksinäisyyttä, sekä edistää ja vahvistaa Helsingin Pikku Huopalahdessa ja lähialueilla asuvien yli 65-vuotiaiden eläkeläisten naisten ja miesten mielen hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta ryhmätoiminnan ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla. Lisätietoja hankkeesta tästä.