Muistipuisto®-palvelu elää ja voi hyvin. Kahden vuoden aikana Muistipuisto-palvelun on löytänyt jo liki 132 000 kävijää, vaikka kevään poikkeusolot pienensivät käyttäjien kokonaismäärää vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Viikoittainen käyttäjämäärä on säilynyt tasaisesti 1 800–2 000 kävijänä, joista palveluun palaavia käyttäjiä on noin puolet. Välittömien poistumisten määrä on säilynyt palvelussa koko ajan verrattain alhaisena (alle 30 %). Tämä kuvastaa, että käyttäjät kokevat palvelun sisällön kiinnostavana ja itselleen arvoa tuottavana.

 

Seurantatiedon mukaan 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien Muistipuiston käyttäjien määrä kasvoi keväällä viisi prosenttia edellisvuoteen nähden. He myös jäivät palveluun nuoria useammin ja viihtyivät siellä nuorempia ikäryhmiä pidempään. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Suomessa asuvien käyttäjien (Suomeen rekisteröityjen laitteiden) määrä laski keväällä muutaman prosenttiyksikön, eli palvelussa on käynyt hieman enemmän muualla kuin Suomessa asuvia käyttäjiä.

 

Tilastojen valossa näyttää, että Muistipuisto® on vakiinnuttanut asemansa ikääntyvien henkilöiden aivoterveyden edistämisessä. Se on lisäksi juurtunut osaksi hyviä käytänteitä Ikätalon lisäksi eri kaupunkien, kuten Espoon ja Helsingin muistipolkuja. Tämä antaa meille Miina Sillanpään Säätiössä aihetta hymyyn, mutta samalla se kannustaa kehittämistyössä eteenpäin, sillä digitaalinen palvelu ei taida olla ikinä valmis.

 

Tällä viikolla vietetään Muistiviikkoa. Ota Muistipuiston käyttö osaksi päivättäistä rutiiniasi ja aivosi kiittävät!
Nähdään Muistipuistossa!

www.muistipuisto.fi