Neuvokkaat naiset -hankkeelle kuuluu hyvää! Neuvokkaiden naisten ryhmätoimintamalli on lähtenyt juurtumaan mukavasti ympäri Suomea. Toimintamallin jalkauttamisvaiheessa ohjaajakoulutuksia on järjestetty useilla eri paikkakunnalla. Tietoisuus ikääntyville työelämän ulkopuolella oleville sekä pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokeville naisille suunnatusta mallista on levinnyt jo pohjoisille leveyspiireille. Maaliskuussa Neuvokkaat naiset kävivät esittäytymässä Oulun Kehittyvä Vanhustyö -messuilla, mikä poiki uuden koulutuksen toukokuulle Oulun seudulle. Toivotaan, että koulutuksen jälkeen alueelle saadaan alkamaan uusi ryhmä, jossa jaetaan omia konsteja mukavassa porukassa. Moni yksinäisyyttä kokeva kaipaa keskustelua ja vinkkejä arjesta selviytymisen tueksi.

 

Hankkeen puitteissa emme enää aloita uusia ryhmiä itse. Olemme kuitenkin onnellisia siitä, että ohjaajakoulutuksien myötä toiminta leviää aktiivisesti. Jatkossakin Miina Sillanpään Säätiöllä on halu ja mahdollisuus panostaa Neuvokkaiden naisten toimintaan uusin ohjaajakoulutuksin sekä tukemalla aloittavien ryhmien ohjaajia ja vapaaehtoisia. Miina Sillanpään Säätiö pitää toimintaa erittäin tärkeänä. Toiminta on osoittautunut kokemuksemme kautta tarpeelliseksi juuri tämän vuoksi järjestämme uusia ohjaajakoulutustilaisuuksia.

 

Hankkeen omilla Facebook-sivuilla julkaistaan edelleen aiheeseen liittyviä ajankohtaisia kirjoituksia. Neuvokkaiden naisten hankkeeseen ja ryhmätoimintamalliin liittyvät kysymykset voit lähettää jatkossa osoitteeseen: neuvokkaatnaiset@miinasillanpaa.fi