Monet omaishoitajat kokevat jäävänsä yksin, eivätkä saa sellaista tukea, mitä omassa tilanteessaan kaipaisivat. On tärkeää, että palveluita kehitetään, unohtamatta omaishoitajan henkistä hyvinvointia ja jaksamista. 

 

Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, kuten ikääntyneisiin omaishoitajiin. Tukipalveluita on vähennetty, joten vastuu kokonaistilanteesta on siirtynyt yhä vahvemmin omaishoitajalle. Omaishoitajana toiminut Terttu on kirjoittanut blogiin ajatuksiaan omaishoitajuuden arjesta muistisairauteen sairastuneen puolisonsa kanssa. ”Usein kysytäänkin, että miten sairastunut voi, mutta kuka huolestuu hoitajasta?” Terttu Forsberg pohtii.

 

Ikääntyneiden puolisoiden omaishoitosuhteessa on oma dynamiikkansa, joka koostuu parisuhteen historiasta sekä kietoutuu ihmissuhteeseen liittyviin tunteisiin ja vanhenemisen odotuksiin. Erityisesti ikääntyneet sukupolvet kokevat vahvana huolenpidon velvoitteen, jopa omien voimavarojen rajoille ulottuvana.

 

Omaishoitajan fyysisen terveyden rinnalla myös henkisen hyvinvoinnin ylläpito on tärkeää.  Moni läheistään hoitava ja hänen hyvinvoinnistaan vastuuta kantava henkilö tunnistaa hetkiä, jolloin turhautuneisuuden ja ärtymyksen tunteet valtaavat mielen, eikä välttämättä ole ketään, jolle purkaa tuntemuksiaan. Omaishoidon tueksi tarvittavien palvelujen sekä sosiaalisen tuen puute voivat johtaa tahattomaan tai tahalliseen kaltoinkohteluun, kuten esimerkiksi tiuskimiseen tai uupuneena hoidon laiminlyömiseen.

 

Terttu kehottaa omaishoitajia: ”Ota rohkeasti kaikki apu vastaan – myös omaan jaksamiseen! Hae apua kuulluksi tulemiseen. Sinulla on oikeus saada apua. Sinulla on oikeus olla väsynyt.” Terttu vinkkaa muistisairaan omaishoitajan näkökulmasta muutamia arkea helpottavia ja omaa hyvinvointia lisääviä asioita:

  • Menneisyys on läsnä, ei nykyisyys. Hyväksy tämä todellisuus.
  • Säilytä kotona tutut tavat ja rutiinit. Se rauhoittaa. Valokuvien katselu, musiikin kuuntelu tai mikä vaan, mikä tuottaa mielihyvää ja rauhoittaa.
  • Ota irtiottoja arjesta. Nauti omasta ajastasi.

 

Tunne voimavarasi-hankkeessa on kehitetty keinoja omaishoitajien voimavarojen tueksi sekä työkaluja omaishoidon parissa työskenteleville. Kehittämistyötä on tehty yhdessä omaishoitajanaisten kanssa, jotka ovat halunneet olla tuomassa esille omaishoitajien ääntä. He haluavat aktiivisesti mukana vaikuttamassa mm. siihen, että omaishoidon tukipalveluita kehitettäisiin entistä enemmän erilaisia tarpeita vastaaviksi.

 

Lisätietoa aiheesta: 

 

Tunne voimavarasi (2020–2022) on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hankkeella edistetään ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua.