Löydetyt miehet -ryhmissä osallistujat kokevat saavansa arvostusta ja tukea vertaisiltaan, mikä antaa voimaa ja kannustusta arkeen. Ryhmä motivoi myös hyvinvointia edistävään muutokseen. Kainuulaismiehet kertovat lisäksi, että ryhmät ovat tuoneet uutta erilaista sisältöä heidän elämäänsä. Ryhmätapaamisista on muodostunut luonteva osa arkirutiineja: ”Alan odottaa ja vilkuilla kelloa jo kaksi tuntia ennen kokoontumistamme”.

 

Heikki on 57-vuotias yksin asuva kainuulaismies. Hän erosi vaimostaan joitakin vuosia sitten, ja yksi avioeroon johtaneista syistä oli Heikin alkoholin käyttö. Heikin aikuiset lapset asuvat toisella puolella Suomea, joten Heikki tapaa heitä vain satunnaisesti, muutaman kerran vuodessa. Heikki on tällä hetkellä vailla työtä. Hänen elämänsä pyörii pitkälti yksin kotioloissa, missä tulee helposti myös ”tissuteltua.” Jo pitkään Heikistä on tuntunut siltä, että hänen elämästään puuttuu palanen. Arki näyttäytyy samanlaisena päivästä toiseen. Päivät kuluvat vailla mielekästä sisältöä.

Kadonneet työmiehet -raportissa todetaan, että maassamme on suuri joukko Heikin kaltaisia työikäisiä miehiä, jotka eivät ole töissä, opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä. Monen kohdalla paluu työelämään ei ole todennäköistä. (Pyykkönen ym. 2017.)

 

Toiminta keskittyy riskitekijöihin

Kainuussa monen työelämän ulkopuolella olevan miehen taustalta löytyy työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten päihde- ja mielenterveysongelmia, terveysongelmia, yksinäisyyttä, elämänkriisejä, työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia ja näköalattomuutta. (Kainuun liitto 2017.) Erityisesti ikääntyvillä ja vähän koulutetuilla kainuulaismiehillä on suuri riski syrjäytyä työelämästä. Näihin hyvinvointia heikentäviin riskitekijöihin on keskitytty Löydetyt miehet -ryhmätoiminnassa. 

Löydetyt miehet -ryhmät ovat kokoontuneet vuodesta 2018 alkaen eri puolilla Kainuuta. Oman paikkakuntansa 45–65-vuotiaille miehille suunnatut ryhmät ovat tavoitteellista mieserityistä ryhmätoimintaa, jossa tuetaan muutosta kohti terveellisiä elämäntapoja ja vahvistetaan miesten sosiaalista toimintakykyä.

 

Alkoholin käyttö vähentynyt

Löydetyt miehet -ryhmät ovat vaikuttaneet myönteisesti miesten hyvinvointiin. Ryhmien myötä miehet liikkuvat aiempaa säännöllisemmin, ja 58 % miehistä harrastaa hengästyttävää liikuntaa useammin kuin kaksi kertaa viikossa. Miesten viikoittainen alkoholinkäyttö on vähentynyt 15 %, varsinkin usein alkoholia nauttivien miesten käyttökerrat ovat harventuneet. Ennen ryhmää 20% miehistä koki, että heillä on jäänyt tehtäviä tekemättä päihteiden vuoksi, mutta ryhmätoiminnan jälkeen enää 8% kertoi näin. Moni mies on tavoitellut tupakoinnin vähentämistä ja onnistunutkin: päivittäin tupakoivien miesten määrä on pienentynyt 14 %.

Tutkimusten mukaan ikääntyvien miesten yksinäisyys on yleistä, eikä heidän ei ole helppo ystävystyä myöhemmällä iällä. Miesten elämässä yksinäisyyden kokemukset kytkeytyvät yhteisöllisen toiminnan puuttumiseen omassa elämässä, kuten eräs mies oivaltavasti kiteyttää: ”Yksinäisyys ilmenee juttukaverin ja tekemisen puutteena”.

 

Nuotiolla puhutaan vaikeista asioista

Löydetyt miehet -toiminnassa on havaittu, että miesten sosiaalisen kanssakäymisen tarpeisiin vastataan parhaiten miesryhmillä. Niissä miehet voivat
kokea kuuluvansa ryhmään, jossa yhdessä oleminen ja tekeminen rakentavat keskinäistä luottamusta. Ryhmissä on todettu, että vaikeista asioista puhuminen on helpompaa laavulla nuotion äärellä. Vertaisuus aktivoi miehiä tarkastelemaan omia elintapojaan ja motivoi heitä muutokseen. Ryhmä mahdollistaa sosiaalisten suhteiden laajenemisen ja tuo uutta merkitystä elämään. Lisäksi ryhmä tuo vaihtelua ja rakennetta arkeen.

 

Kolme viikkoa myöhemmin Heikki istuu pöydän ääressä, muttei yksin. Hänen ympärillään on miehiä, joiden elämästä on myös puuttunut palanen. Heikki kokee, että viimein hän on saanut sisältöä elämäänsä. Hän on saanut uusia kavereita, joiden kanssa on käyty kalastamassa ja marjastamassa. Myös ”tissuttelu” on jäänyt vähemmälle, ja tilalle on tullut sosiaalisten kontaktien lisäksi myös kiinnostus omasta terveydestä huolehtimiseen. Ostoslistalla on nykyään ruisleipää, kasviksia ja hedelmiä. Epäsäännöllinen ruokarytmi on muotoutunut säännölliseksi ateriarytmiksi. Heikistä tuntuu, että hänen olonsa on kohentunut ja mieli virkistynyt. Arki on nykyään erilaista kuin ennen. Aamulla on mukava herätä, päivät eivät tunnu enää pitkiltä, eivätkä illat yksinäisiltä. Puhelimessa on numeroita, joihin soittaa. Puhelun toisessa päässä vastaa kaveri.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Löydetyt miehet -hankkeelle avustusta vuosina 2018 – 2020. Hankkeen toteuttajana oli Miina Sillanpään Säätiö yhteistyössä EHYT ry:n, Eläkeliiton ja Hengitysliiton kanssa.

 

Lähteet:

  • Kainuun liitto 2017. Kainuu-ohjelma. Maakuntasuunnitelma 2035, maakuntaohjelma 2018–2021.
  • Pyykkönen, J., Myrskylä, P., Ilkka Haavisto, Hiilamo, H., & Nord, U. 2017. Kadonneet työmiehet, EVA analyysi 54. Saatavilla osoitteessa:
    https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2017/02/no_54.pdf.

 

Artikkeli on julkaistu EHYT Järjestö -lehden numerossa 1/2021. Lue alkuperäinen juttu sähköisen lehden sivuilta 6-7