Käyttäjien kokemuksia Muistipuiston arkivaikutuksista on koottu nyt videoille.

 

Muistipuisto® on kehitetty käyttäjien näkökulmaa painottavana palvelukokemuksen yhteiskehittelynä. Palvelumuotoilun periaatteita noudattava työskentely on toteutunut lukuisina ideointi- ja työpajoina, prototyyppien katselmointeina, laatuarviointeina, käyttäjätestauksina, kyselyinä ja kokeiluina.

Työ ei ole ollut turhaa, sillä se on tuottanut paljon tietoa ja ymmärrystä käyttäjien tarpeista ja toiveista sekä käytettävyyden vaateista. Tehdyn työn hedelmiä voi nyt poimia. Muistipuisto on osoittanut kiinnostavuutensa käyttäjien parissa. Puistossa vierailee viikoittain 2000–2500 käyttäjää! Hienoa on myös se, että useat käyttäjät tulevat puistoon toistuvasti harjoittelemaan.

 

Miellyttävä käyttökokemus, kuten helppokäyttöisyys ja visuaalinen ilme ovat tärkeitä. Vieläkin tärkeämpää on se, että käyttäjä löytää omien tavoitteidensa mukaista toimintaa puistosta ja kokee harjoittelun hyödyt omassa arjessaan.

 

Näitä käyttäjien hyviä kokemuksia on koottu käyttäjätarinoiksi kuuden videon muodossa. Niihin on yhdistelty useiden eri käyttäjien palautteissa toistuneita Muistipuiston käytöstä koettuja arki- ja hyvinvointivaikutuksia. Videoilla esiintyvät henkilöt ovat hankkeen vapaaehtoisia näyttelijöitä.

 

Video 1: Matti oppii keskittymään

 

Video 3: Muistipuisto on osa Matin arkea

 

Loput videot tulevat Miina Sillanpään Säätiön Muistipuisto-hanketta esittelevälle alasivuille vuoden loppuun mennessä.

 

Muistipuisto®, koska aivoterveys on pääasia!

www.muistipuisto.fi