Virkeyttä ja vireyttä -hankkeen (2018–2019) toiminta kohdentui Pikku Huopalahdessa ja lähialueella asuviin vähän liikkuviin ja yksinäisyyden kokemuksia omaaviin eläkeläisiin. Ryhmätoiminnan tavoitteena oli ylläpitää ja edistää ikääntyneiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä. Hankkeen toimintamuotona oli ehkäisevä ryhmätoiminta ja ryhmäkertojen läpileikkaavina teemoina olivat mielen hyvinvointi ja matalan kynnyksen liikkuminen.

 

Miina Sillanpään Säätiössä haluttiin saada kokemusta SROI:n käytöstä ja siksi hankkeen arviointi toteutettiin Social Return on Investment (SROI) -menetelmällä, jonka avulla arvioitiin ryhmätoiminnan taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kokemuksemme perusteella SROI on käyttökelpoinen menetelmä arvioitaessa toiminnan taloudellisia vaikutuksia. SROI:n avulla on mahdollista osoittaa ehkäisevän toiminnan tuottamat taloudelliset hyödyt, jotka perinteisen arvioinnin avulla jäisivät raportoimatta.

 

Tutustu koosteeseen, jossa tarkastellaan SROI-menetelmän käyttökokemuksia hankkeen ryhmätoiminnassa (pdf). SROI-raportti ryhmätoiminnan taloudellisista vaikutuksista julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilla tammikuussa 2020 ja on myös saatavina painettuna raporttina alkuvuodesta 2020.