Aivoterveyden edistämiseen keskittyvä muistipuisto.fi on erinomainen esimerkki palvelusta, joka on kehitetty kahden järjestön, Miina Sillanpään Säätiön ja Muistiliiton, sekä palvelun käyttäjien yhteistyönä. Palvelun muotoiluun on osallistunut liki 2000 henkilöä, ja kiitos laajan osallistujajoukon palvelu näyttää vastaavan käyttäjiensä tarpeita.

 

Muistipuisto lukuina

Muistipuisto.fi -palveluun ei kirjauduta, joten yksityiskohtaisten käyttäjätietojen sijaan seuraamme palvelun liikennettä älylaitteiden IP-osoitteiden perusteella. Näin tiedämme, että muistipuisto.fi -palvelussa vierailtiin reilussa vuodessa 82 000 laitteelta 87 eri maassa. Pääosa vierailuista tehtiin Suomessa (95 %) ja seuraavana olivat Yhdysvallat (1,8 %) ja Irlanti (1,2 %). Palvelun käyttöä selvitettiin tarkemmin keväällä 2019 neljän viikon osalta, jolloin kävijöitä oli viikkoa kohden 2500. Käyttäjät viihtyivät Muistipuistossa keskimäärin 9,5 minuutta kerrallaan ja 50 % kävijöistä oli käyttänyt palvelua aiemmin. Käytössämme olevien tietojen perusteella suurin osa käyttäjistä oli yli 55-vuotiaita (60 %) ja naisia (85 %).

 

Muistipuisto -palvelun käytön arkivaikutukset

Muistipuisto.fi -palvelun arkivaikutuksia arvioitiin keväällä 2019, jolloin 18 vapaaehtoista henkilöä (5 miestä ja 13 naista) käytti palvelua kaksi kuukautta. Osallistujat arvioivat arkiselviytymistään ennen kokeilujaksoa ja sen jälkeen, minkä lisäksi he pitivät harjoittelupäiväkirjaa. Osallistujia myös haastateltiin ennen ja jälkeen kokeilun.

 

Muistipuiston yleisvaikutelma oli positiivinen ja osallistujat olivat sekä tyytyväisiä palveluun että suosittelisivat sitä läheisilleen. Keskimääräinen harjoitteluaika oli 36 minuuttia harjoituskertojen keston vaihdellessa viidestä minuutista liki kahteen tuntiin. Harjoittelu vaikutti osallistujan tunnetilaan siten, että tunne välittömästi harjoittelukerran jälkeen oli 13 % aloitusta myönteisempi. Saman suuntainen muutos tuli esille myös pidempikestoisessa mielialassa, erityisesti energisyyden, elämän ilon ja surumielisyyden osalta. Muistipuiston kokeilu ei sen sijaan vaikuttanut osallistujien yksinäisyyden kokemuksiin, kun taas muistin ja tehtävien aikaan saamisen koettiin parantuneen harjoittelun aikana. Osallistujat arvioivat yhteenvetona, että heidän hyvinvointinsa parani Muistipuiston kokeilujakson aikana. Tätä kuvaa hyvin, että osallistujan toteamus: ”Tunnetila paranee, kun huomaan, että tehtävän tekeminen nopeutuu ja opin keskittymään”.

 

Muistipuisto®, koska aivoterveys on pääasia!

www.muistipuisto.fi