Helsingin Pikku Huopalahden alueella aloitettu Virkeyttä ja vireyttä -ryhmätoiminta on saanut positiivista palautetta. Kaikki ovat tunteneet kuuluvansa joukkoon – olen ryhmän jäsen, jossa voin olla oma itseni. Keskustelu tapaamisissa pulppuaa mielen hyvinvoinnin teemoista menneiden muisteluun. Osallistujat ovat löytäneet samaistumiskohtia toisten kanssa, mutta myös erilaisia tapoja käsitellä elämän eteen tuomia asioita.

 

Keskustelujen jälkeen on ollut hyvä aika siirtyä vetreyttämään ja virkistämään kehoa liikkumalla pilke silmäkulmassa.  Olemme esimerkiksi tutustuneet Pikku Huopalahdessa sijaitsevaan Taavetinpuistoon. Puiston tavoitteena on tukea ikäihmisten omatoimisuutta ja ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä vaikuttamalla tasapainoon ja lihasvoimaan sekä lisäämällä innostusta ulkoiluun. Olemme myös käyneet kuntosalilla, venytelleet ja jooganneet. Kaikkea edellä mainittua tietenkin matalalla kynnyksellä

 

Jokainen meistä on sosiaalinen ja tarvitsee vaihtelevin määrin ihmisiä ympärilleen. Eläkkeellä olo ja ikääntyminen voivat muuttaa radikaalisti aiempia ihmissuhteita ja -kontakteja sekä arjen elämisen tapoja. Mahdolliset työkaverit ovat jääneet, on menettänyt läheisensä, muut läheiset voivat olla vielä työelämässä tai on itse muuttanut uudelle asuinalueelle, josta ei tunne ketään. Virkeyttä ja vireyttä ryhmistä saa matalalla kynnyksellä uusia sosiaalisia kontakteja omalla asuinalueellansa ja lisää arjen aktiivisuutta.

 

Ryhmäläisenä voi vaikuttaa omaan ja muiden hyvinvointiin. Jokainen jäsen on omalta osaltaan vastuussa toisten huomioimisesta ja ryhmän toimivuudesta. Aktiivisen yhdessä tekemisen kautta voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin, saada uusia ideoita elämään ja mahdollisesti uusia kavereita.

 

Muutamia otteita ryhmäläisten kommenteista ryhmäkerroilta:

”Kiitos taas tästä päivästä, oli kivaa”

”Tämä ryhmä on elvytystä, kutsun tätä elvytysryhmäksi”

 

Ohjaajan näkökulmasta ryhmäläisten vastuuttaminen rikastuttaa ohjaamista ja on Virkeyttä ja vireyttä -ryhmän peruskallio. Ohjaajan tehtävä on toimia niin sanotusti kapellimestarina, joka pitää huolen, että kaikki otetaan ryhmässä tasapuolisesti mukaan. Tästä on hyvä jatkaa!

 

Hankkeen kehittäjä,
Tuija Tuormaa

 

Tutustu 17.10. aloittavan uuden ryhmän mainokseen – vinkkaa toiminnasta myös verkostoissasi.