Koulut loppuivat ja pääskyset saapuivat, kesä on siis eittämättä täällä! Tänä vuonna Unicef lanseerasi Kympin todistuksen muistuttaakseen siitä, että kaikki lapset ovat kympin arvoisia. Me Kuu kiurusta kesään -hankkeessa haluamme jakaa Kympin todistukset kaikille osallistujillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Hankkeen toiminnassa kokonaisuus on ollut enemmän kuin osiensa summa, eikä yksittäisen toimijan panoksella ja osaamisella olisi päästy näin pitkälle.

 

Hankkeessa on tehty laaja-alaista yhteistyötä luontoperustaisen toiminnan kehittämiseksi, jotta toiminta vastaa tulevien käyttäjien eli asiakkaiden, vapaaehtoisten ja ammattilaisten tarpeita. Omaishoitajaliitto, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Sininauhaliiton Vihreä Veräjä -hanke ovat virallisina yhteistyökumppaneina tuoneet monipuolisen asiantuntemuksensa hankkeen kehittämistyöhön ja levittämiseen.

 

Valtakunnallisten yhteistyön ohella merkittävää on ollut paikallinen yhteistyö, jotka on mahdollistanut omaishoitajien luontoryhmien järjestämisen eri puolilla Suomea. Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistysten vapaaehtoiset ovat osallistuneet ryhmätoimintaan ja toimineet luonto-oppaina, erityisesti pidemmillä luontoretkillä. Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset ovat toimineet linkkinä alueensa omaishoitoperheisiin. Yhdistysten työntekijät ovat myös oppineet luontoperusteisesta toiminnasta, jotta voivat soveltaa sitä työssään. Työntekijät ovat osallistuneet myös käytännön järjestelyihin, kuten osallistujien rekrytointeihin ja retkien valmisteluihin.

 

Luontoryhmiin osallistuneet omaishoitajat ovat tukeneet toinen toistaan. He ovat muistutelleet toisiaan ryhmien kokoontumisista ja järjestäneet yhteisiä tapaamisia ryhmäkertojen ulkopuolella. Osallistujien innostus ja uteliaisuus on mahdollistanut upeita hetkiä luonnossa, joista on syntynyt muistoja niin osallistujien omaan mieleen kuin Luontosivustollekin.

 

Ilahduttavaa on, että hankkeen myötä syntyneellä yhteistoiminnalla on luotu pysyviä toimintamalleja. Paikallinen yhteistyö on jatkunut myös hankkeessa toteutettujen ryhmätapaamisten jälkeen. Esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten yhteistyö on jatkunut ja he ovat järjestäneet yhdessä uusia retkiä. Luontoperustainen toiminta tarjoaa helpon ja edullisen tavan edistää hyvinvointia sekä lisätä positiivisia tunteita ja kokemuksia arkeen

 

Tutustu myös Omaishoitajaliiton Lähellä -lehdessä 2/2019 julkaistuun artikkeliin Luonnon voimavarat omaishoitajien avuksi, joka kertoo Rovaniemien luontoryhmätoiminnasta paikallisyhdistyksen ja osallistujien näkökulmista.

 

Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan 2017–2019 on Miina Sillanpään Säätiön hanke, joka edistää ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia elvyttävän ja tarinallisuuteen perustuvan luontotoiminnan avulla. Hankkeen tuotoksia ovat Nautitaan luonnosta -ryhmät ja Luontosivusto -verkkopalvelu sekä työpajat. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.