Miina Sillanpään Säätiön omistama Wilhelmiina Palvelut tuottaa asumis- ja hoivapalveluja vanhuksille Helsingin Pikku Huopalahdessa. Edellisessä uutiskirjeessämme kerroimme Wilhelmiinan oman Muistipolun kehittämisestä osana säätiön ja Wilhelmiina yhteiskehittämistä, ja keinona edistää asukkaiden merkityksellistä ja oman näköistä elämää. Tässä uutiskirjeessä kerromme, miten olemme lähteneet uudistamaan vapaaehtoistoimintaamme tulevaan syksyyn asukkaiden arjen iloksi.

 

Vapaaehtoistoiminta on viime vuosina kokenut muutoksen. Nykyaikana korostunut sitoutumattomuus, kiire ja yksilöllisyys ovat saaneet aikaan sen, että vapaaehtoisia on vaikea tavoittaa ja saada mukaan pitkäaikaiseen toimintaan. Sen sijaan Pop up -vapaaehtoisuus, jossa vapaaehtoinen voi kertaluonteisesti osallistua toimintaan, on suositumpaa kuin koskaan aiemmin. Wilhelmiinassa on pohdittu keinoja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Kun tavoitteena on rakentaa mahdollisuuksia aktiiviseen elämään ja osallistumista mieluisiin harrastuksiin, on henkilökunnan panos korvaamaton. Tämän eteen tehdään töitä yhteistyössä hoitajien, vapaa-ajanohjaajan, fysio- ja toimintaterapeuttien kanssa. Myös asukkaiden läheisten panos on arvokas osa jokaisen asukkaan arkea. Tämän lisäksi aktiivinen vapaaehtoistoiminta monipuolistaa asukkaiden vapaa-ajan toimintaa ja näin tukee Wilhelmiinan tavoitetta mahdollistaa jokaiselle asukkaalle hyvä, oman näköinen arki.

 

Asukkaiden monipuolisen vapaa-ajantoiminnan laajentamiseksi Wilhelmiinassa aloitetaan syksyllä vapaaehtoistoiminnan kokeilu, jossa järjestetään yhteistyöyritysten henkilöstölle mahdollisuus toimia päivän ajan vapaaehtoisina. Kokeilun tavoitteena on yhdessä pilottiyritysten kanssa rakentaa toimivia, valmiita konsepteja vapaaehtoispäivän sisältöön sekä kehittää samalla kumppanuusmallia. Toiminnan suunnitteluun osallistuvat Wilhelmiinan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin ohella yhteistyöyrityksen edustajat sekä Wilhelmiinan henkilökuntaa. Asukkaita on haastateltu kevään aikana ja kerätty tietoa ja vinkkejä siitä, minkälaista toimintaa he kaipaisivat ja millä tapaa heitä voitaisiin tukea vapaa-ajantoiminnoissa.

 

Katso HALI ry:n johtajan Arja Laitisen vapaaehtoispäivästä Wilhelmiinassa koostettu video.

Vapaaehtoistoiminnan kattojärjestön Kansalaisareenan toiminnanjohtajan Leo Straniuksen mukaan uusi vapaaehtoistoimintaan liittyvä trendi on yritysten työntekijöiden tekemä vapaaehtoistyö. Yhä useampi yritys haluaa toteuttaa vastuullisuuttaan antamalla työntekijöiden tehdä haluamaansa vapaaehtoistyötä työajalla esimerkiksi 1–2 päivää vuodessa. Straniuksen mukaan vastuullisuuden ohella työntekijät oppivat uusia asioita ja voivat tehdä itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön työajalla on hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja edistää työhyvinvointia. Työnantajalle tyytyväinen ja työpaikkansa merkityksellisenä kokeva työntekijä sitoutuu työhönsä paremmin, sillä vapaaehtoistoiminta lisää tutkimusten mukaan sisäistä motivaatiota työn tekemiseen vapaaehtoisuuden, vaihtelun, työn merkityksellisyyden, auttamisen sekä yhdessä tekemisen kautta. Tutkimusten mukaan myös vapaaehtoistyötä tekevien henkilöiden empatiakyky kasvaa. Empatia saattaakin olla uusi yrityselämän trendi. Brittiläisen konsulttiyrityksen kehittämän empatiaindeksin kärjessä olevat yritykset olivat kaikkein kannattavimpia ja kasvoivat nopeimmin. Niiden toiminnassa korostuivat innovaatiot, monimuotoisuus ja vastuullisuus.

 

Yritysvapaaehtoisuus on ajankohtaista myös vastuullisuusajattelun näkökulmasta. Ensi vuodesta alkaen EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) edellyttää kaikkia listattuja pörssiyhtiöitä sekä yli 250 henkilön yrityksiä raportoimaan vastuullisuudesta EU:n vastuullisuusraportoinnin standardin mukaisesti ja direktiivin uskotaan laajenevan myös pienempien ja keskisuurten yritysten piiriin. Kansainvälisesti yritysvapaaehtoistyö on valtava voimavara. Ennen koronaa, vuonna 2018, Yhdysvaltojen 500 vaikutusvaltaisimmasta yrityksestä 90 prosenttia tarjosi vuonna 2018 työntekijöilleen mahdollisuuden hyvän tekemiseen työajalla. Samana vuonna yli puolet suomalaisista kertoivat olevansa valmiita tekemään vapaaehtoistyötä työajallaan. Tämä luku tuskin on laskenut vuosien saatossa, päinvastoin vain kasvanut.

 

OP Ryhmä on toiminut henkilöstön toiveesta Suomessa jo vuodesta 2017 yritysvapaaehtoistoiminnan parissa. Nyt OP aloittaa yritysvapaaehtoistyön kokeilussa Wilhelmiinassa. Syksyn vapaaehtoistoiminnan pilotissa ovat mukana myös MediPower Oy sekä Valio. Myös me Miina Sillanpään Säätiöllä haluamme panostaa vastuullisuuteen ja olemme sopineet vapaaehtoistyöstä Wilhelmiinassa. Odotamme innolla toteutuvia vapaaehtoistoiminnan päiviä ja kokemuksia vapaaehtoistyöntekijöiltä sekä Wilhelmiinan asukkailta. Kokemuksista tulemme raportoimaan seuraavissa uutiskirjeissämme.

 

Yhteydenotot ja lisätietoa

Mikäli sinun edustamallasi taholla on halukkuutta edistää Wilhelmiinan asukkaiden hyvinvointia ja toimia vapaaehtoisuuden parissa, ota yhteyttä Wilhelmiinan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin, Heidi Buchtiin (puh. 044 0151756 tai heidi.bucht@miinasillanpaa.fi).

 

Lähteet:
Pessi, Martela & Paakkanen 2018
Lady Geek 2015 Global Empathy Index
Vapaaehtoistyö Suomessa 2018
Kansalaisareena