VVK kvinno 350Metropolia ammattikorkeakoulussa 10.8.-12.9.2015 toteutetussa Innovaatioprojektissa kolme kansainvälistä opiskelijaryhmää kehitti innovatiivisia konsepteja Viisaus Vanhuuden kodissa -hankkeelle. Opiskelijoiden suunnittelemien konseptien lähtökohtana oli kuntoutukseen motivointi vanhuspalveluissa. Projektiin osallistuvat opiskelijat olivat seuraavista korkeakouluista: Metropol Tanskasta, MGH Institute of Health Professions Bostonista, Seton Hallin yliopisto New Jerseystä sekä Metropolia ammattikorkeakoulu Suomesta.
 
Opiskelijat tuottivat mielenkiintoisia konsepteja sekä hankkeen että yhteistyökumppanina olevan Wilhelmiina Palveluiden käyttöön.
 
Tässä lyhyet kuvaukset konsepteista:
 

  1. VVk kvinno 2 350Elämäni Visio: An Innovation for Senior Rehabilitation –konseptin tavoitteena on voimaannuttaa kotihoidon asiakkaita löytämään elämäänsä vaikuttavia merkityksellisiä asioita. Elämäni Vision avulla asiakkaat voivat konkretisoida ja visualisoida asiat, mikä helpottaa niiden saavuttamisessa.
  2. Virtual Peer Companionship Program –konseptissa keskitytään kehittämään ja lisäämään kotihoidon asiakkaiden virtuaalista kotikuntoutusta laaditun ohjelman avulla.
  3. Kolmantena konseptina oli Measuring Loneliness to Affect Change. Siinä opiskelijoiden huomion kohteena on yksinäisyys, sen mittaaminen ja toiminnan suunnittelu yksinäisyyden lieventämiseksi.

 
 
Kiitokset kaikille mukana olleille opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen innostavasta yhteistyöstä!