VVK_Kansi 350Kotona asumisen mahdollistaminen on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi ikäpoliittisissa strategioissa ja nykyisessä hallitusohjelmassa, jolloin kotiin vietävien kuntoutuspalvelujen tarve tulee kasvamaan. Tämän johdosta tarvitaan innovatiivisia ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja, joissa palvelut, toimintaympäristö sekä uusi teknologia nivoutuvat yhteen. Viisaus Vanhuuden Kodissa -hankkeessa kehitetty palvelukon­septi on suunniteltu vastaamaan tähän tarpeeseen ja integroitumaan saumatto­masti iäkkään henkilön toiminta- ja asuinympäristöön. Kehitetyn palvelukonseptin ohella hankkeessa panostettiin asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen yhdessä ikääntyneiden osallistujien kanssa.

 

Hankkeen tulokset osoittavat, että panostamalla ikääntyneiden kuntoutukseen voidaan saavuttaa hyviä tuloksia sekä fyysisen toimintakyvyn että elämänlaadun osalta.

 

Viisaus vanhuuden kodissa – hankkeen loppuraportti on julkaistu sähköisenä versiona Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarjassa.

Viisaus vahuuden kodissa loppurarportti  (pdf)

 
Lisätietoja hankkeesta ja tuloksista:
Tutkimuspäällikkö Anne Rahikka
p. 040 5355 223