Pikku Huopalahdessa toteutettiin Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla -hankkeen toimesta omalle asuinalueelle kohdennettu vapaaehtoistyön valmennus, jossa keskityttiin lähialueen omiin vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin. Osallistujat olivat eläkeikäisiä naisia.

 

Vierailimme monipuolisesti eri ikäryhmille palveluja tarjoavissa paikoissa Pikku Huopalahden ikäjakauman ja kansainvälisyyden huomioiden. Vierailukohteina olivat Asumispalvelukeskus Wilhelmiina, englanninkielinen ICEC-päiväkoti ja Leikkipuisto Viiri, minkä lisäksi Pikku Huopalahtiseura esitteli toimintaansa. Jaoimme valmennettaville kattavan tietopaketin alueen vapaaehtoismahdollisuuksista, joissa oli listattuna toimijakohtainen tarve vapaaehtoisista ja yhteystiedot. Lisäksi kävimme keskustellen läpi vapaaehtoistyön perusteita, kuuntelun tärkeyttä ja ryhmän ohjaamista. Keskustellen toteutettu valmennustapa oli osallistujien ja valmentajan näkökulmasta onnistunut ratkaisu perinteisten kalvosulkeisten sijaan.

 

Valmennus antoi valmiuksia ja tietoa vapaaehtoistyöstä yleisellä tasolla, keskittyen nimenomaan Pikku Huopalahden alueeseen. Kyseessä ei siis ollut tyypillinen ideologinen tai järjestökohtainen koulutus, jonka tarkoituksena on saada omaan toimintaan mukaan vapaaehtoisia. Tutustuimme, saimme vieraita ja kävimme kylässä hyvin erilaisissa paikoissa, jolloin valmennettavat saivat kattavan kokonaiskuvan Pikku Huopalahden tarjoamista mahdollisuuksista. Valmennus poikkesi perinteisyydestä myös jalkautumisen ja käytännönläheisyytensä kautta.

 

Osallistujat kommentoivat ja kiittelivät valmennusta:

 

Kiitos tästä mahdollisuudesta, oli hurjan kiva kokemus!

Nyt kun on käyty paikoissa, on tunne, että niihin saa mennä, eivätkä ne ole suljettuja paikkoja.

Auttaa tutustumaan omaan asuinalueeseen paremmin.

Onneksi ei ollut kalvosulkeisia ja valmennus oli ilman tietokonetta.

Loistojuttu! Saatan löytää paikkani, jota olen odottanut. Vaatii keskusteluja mahdollisista järjestelyistä ideaani.

 

Toinen valmennus toteutetaan syksyllä 2019. Seuraa viestintäämme rekrytoinnin suhteen.

 

Miina Sillanpään Säätiön Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla (2018 –2019) -paikallishanke ehkäisee yksinäisyyttä, sekä edistää ja vahvistaa Helsingin Pikku Huopalahdessa ja lähialueilla asuvien yli 65-vuotiaiden eläkeläisten naisten ja miesten mielen hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta ryhmätoiminnan ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla. Lisätietoja hankkeesta tästä.