Hankkeen tavoite on vahvistaa Pikku Huopalahdessa asuvien yli 65-vuotiaiden senioreiden mielenterveystaitoja ja mielen hyvinvointia yhteisöllisyyden ja ylisukupolvisen toiminnan avulla. Ylisukupolviseen toimintaan senioreiden ohella osallistuvat soveltuvin osin yläasteikäiset nuoret. Hankkeen kehittäjänä on aloittanut Tuija Tuormaa.

 

”Terveystieteilijänä olen todella innostunut päästessäni työskentelemään Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla -hankkeessa (2018–2019). Minua innostaa hankkeen käytännönläheisyys, paikallistasolla tapahtuva verkostoituminen ja ruohonjuuritason yhteisöllisyys.”

 

Käytännössä Pikku Huopalahdessa kokeillaan erilaisia liikuntaan, mielenterveystaitoihin ja ravitsemukseen liittyviä ryhmiä yhteistyössä alueen toimijoiden ja senioreiden kanssa. Liikkuminen ja terveellinen ravinto ovat mielen hyvinvoinnin perusrakennuspalikoita, ja lisäämällä niitä arkeen, voimme lisätä senioreiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

Hanke on alkutaipaleellaan ja toiveeni on, että hankeaikana onnistumme istuttamaan orastavia yhteistyön versoja eri toimijoiden kesken senioreiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdessä alueella asuvien senioreiden ja alueella toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa teemme kaiken aidosti yhdessä, toisiamme kuunnellen, jotta Pikku Huopalahden alueelle jää hankkeen jälkeen yhdessä tekemisen ja välittämisen kulttuuri liikkumisen ja uuden tiedon kautta.