Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmien päiväkirjamerkinnät kertovat miesten toiminnan rikastuttavan arkea ja tarjoavan monipuolista tekemistä yhteistyöverkoston tuella.

 

13.4.2022

Luumäen miesryhmässä vierailimme yhden ryhmän jäsenen puukkoverstaalla. Paikallinen Martta-järjestö kertoi kotivarasta sekä ikääntyneen ravitsemuksesta. Teimme porukassa savulohikeittoa sekä ”peltileipää”. Imatralla kahvipöydän ääressä on puhuttanut mm. hoitajien lakko ja sen vaikutukset omaan arkeen. Lisäksi olemme tutustuneet Imatran Sotamuseoon.

Kotkassa Merikeskus Vellamon ”Kohtalona Ruotsinsalmi” -näyttely kirvoitti runsasta keskustelua. Lisäksi ryhmässä pohdittiin ryhmätoiminnan jatkuvuuden turvaamista. Haminan uusi ryhmä suunnitteli ohjelmaa mm. digitaitoihin ja ruuan laittoon liittyen. Tärkeimpänä osallistujat kuitenkin pitivät ajatusten vaihtoa ja yleistä keskustelua.

Imatralla alkoi uusi venäjänkielisten ikämiesten ryhmä ruuanlaitolla Marttojen ohjeistuksessa. Kotkan Karhulan venäjänkielisessä miesryhmässä on mm. jaettu itselleen tärkeitä nuoruusmuistoja.

 

27.4.22

Luumäellä kuunneltiin Etelä-Karjalan Muisti Ry:n muistiluotsin tietopakettia aivoterveydestä ja muistista. Lisäksi paistoimme porukassa hirviseuran kodalla makkaraa ja parannettiin maailmaa. Makkaranpaistokausi aloitettiin myös Imatran ryhmässä.

Kotkassa keskustelun aiheina on ollut uni ja unenlaadun parantaminen sekä liikuntaan liittyvät aiheet, vierailijoina KaatumisSeulan fysioterapeutti ja terveydenhoitaja. Kotkan kaupungin liikuntaneuvojat tutustuttivat myös keppijumppaan. Haminan ryhmässä pidettiin mm. sisämölkky ja -tikkakilpailut.

Imatran venäjänkielinen miesten ryhmä tutustui kirjaston palveluihin, jossa Eksoten maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapisteen ohjaaja opasti veroilmoituksen täyttämisessä. Kotkan Karhulan venäjänkielisessä ryhmässä vieraili Kotkan Muistiyhdistyksen porukka kertomassa aivoterveyteen liittyvistä aiheista.

 

16.5.22

Luumäen ryhmässä vieraili Luumäen lehden toimittaja haastattelemassa miehiä, sekä kotiseutuneuvos Pekka Siiropää kertomassa Luumäen historiasta. Tutustuimme myös Taavetin Linnoituksen. Imatran miesporukka paistoi Lammassaaren nuotiopaikalla makkaraa. Ryhmän jatko näyttää hyvältä, koska ryhmäläisistä muutama on ilmaissut halukkuutensa myös vapaaehtoisena ryhmänohjaajana toimimiseen. Kotkassa Ankkuri-lehden toimittaja haastatteli ryhmäläisiä, lisäksi Muistiluotsi kertoi aivoterveydestä sekä muistitutkimuksiin hakeutumisesta. Tutustuttiin myös Katariinan meripuistoon ja paistettiin makkaraa. Haminan ryhmässä pidettiin tietovisaa sekä levyraatia. Viimeksi mainitussa voittajaksi selviytyi Eero ja Jussi & the Boys kappaleellaan ”Ei aika mennyt koskaan palaa”.

Imatran venäjänkielisten miesten ryhmä kokkasi kanawokkia, sämpylöitä ja smoothieta Marttojen valvovan silmän alla sekä kävi keilaamassa. Kotkan Karhulan venäjänkielisten ryhmässä suunniteltiin toiminnan jatkoa Kotkan Kolibri Ry:n ohjaamana.

 

25.5.22

Luumäen miesryhmä kokoontui viimeistä kertaa: Ryhmätoiminta koettiin tarpeelliseksi ja kaikki kertoivat haluavansa olla mukana myös syksyllä. Tästä on hyvä jatkaa! Imatralla on vieraillut Etelä-Karjalan Martat kertomassa ikääntyneen ravitsemuksesta sekä 72h kotivarasta sekä Etelä-Karjalan Mieli Ry keskustelemassa miehen mielen hyvinvoinnista.

Kotkan miesryhmä kokoontui viimeistä kertaa, toiminta tulee jatkumaan syyskuussa. Lisäksi miehet suunnittelivat kokoontuvansa kesätauon aikana kerran viikossa Kotkan torille vaihtamaan kuulumisia ja parantamaan maailmaa. Haminassa on pelattu petanqueta sekä mölkkyä ja suunniteltu niin ikään yhteisiä pelisessioita ryhmän kesätauon ajaksi.

Kotkan Karhulan venäjänkielisten ryhmä tutustui Kolibri Ry:n tiloihin, jossa ryhmätoiminta tulee jatkumaan. Imatran venäjänkielisten miesten ryhmässä on pelattu bingoa sekä tutustuttu Rajavartioston museoon.

 

Yhteenveto

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla kokoontui kevään aikana 6 eri ikämiesten ryhmää, joissa oli yhteensä 53 miestä. Yksittäisiä kohtaamiskertoja kertyi kevään aikana yhteensä 460 kappaletta. Ryhmissä käsiteltiin monipuolisesti miesten itsensä esiin nostamia ja ehdottamia aiheita.

Palaute ryhmätoiminnasta on ollut miltei yksinomaan positiivista. Parhaimpina asioina koettiin avoin keskustelu, uuden oppiminen sekä hyvä ryhmähenki ja yhdessä olo. Lisäksi kaikkien ryhmien osallistujat kertoivat haluavansa jatkaa tulevaisuudessakin mukana ja jokaiselle ryhmälle tullaankin järjestämään jatkoa syksyllä. Syksyllä aloitetaan myös uusia Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmiä kaikilla pilottipaikkakunnilla (Imatra, Luumäki, Kotka & Hamina).

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

Lisätietoa Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeesta. (Uudet alkavat ryhmät näkyvät sivupalkissa.)

 

Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Hankkeen tavoitteena on edistää 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.