Olen Nina Markkanen ja aloitin kesäkuussa Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeessa hanketyöntekijänä. Olen koulutukseltani geronomi ja valmistuin muutama vuosi sitten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Valmistumiseni jälkeen olen kartuttanut työkokemustani gerontologisessa sosiaalityössä sosiaaliohjaajana. Ennen geronomiksi valmistumistani toimin lastenhoitajana päivähoidossa. Vapaa-ajallani lenkkeilen luonnossa, tutustun lähiseutuun pyöräillen ja luen paljon. Viime keväästä lähtien yksi tärkeimmistä ilon lähteistä elämässäni on ollut ensimmäinen lapsenlapseni Mauno.

 

Lähden hanketyöskentelyyn innostuneena kehittämään uutta. Toivon aiemman työkokemukseni tuovan minulle riittävästi tietotaitoa ikääntyneiden miesten arjesta, jonka pohjalta voimme yhdessä kehittää toimintatapoja monipuolisemman ja sosiaalisemman elämän mahdollistamiseen. Odotan hanketyöskentelyn tuovan mukanaan paljon mielenkiintoisia kohtaamisia niin ikääntyneiden kuin erilaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. On hienoa olla mukana kehittämässä uutta!

 

Tutustu Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeeseen, joka edistää ikääntyvien 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisää osallisuutta ja kohentaa sosiaalista toimintakykyä Kaakkois-Suomessa. Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2023).