Viime vuosien aikana Miina Sillanpään Säätiön kehittämistyössä on otettu enenevissä määrin huomioon ikääntyvät miehet. Miesten ryhmätoiminnassa sana ”voimaa” saatetaan monesti ymmärtää yksinomaan fyysisenä voimana, jota kehitetään ja lisätään esimerkiksi kuntosalilla huhkien tai pururadalla hikoilemalla.

 

Me Miina Sillanpään Säätiöllä kuitenkin ajattelemme sanan ”voima” kokonaisvaltaisempina voimavaroina, joihin lukeutuu fyysisen voiman ja lihaskunnon lisäksi henkiset ja psyykkiset voimavarat, joita itse kukin on viime vuosien koronaviruspandemian aikana tarvinnut normaaliakin enemmän. Nämä voimavarat ovat kuitenkin vaarassa ehtyä yksin neljän seinän sisälle jäädessä. Lisäksi pitkittyneen yksinolon jälkeen myös kynnys ihmisten ilmoille lähtemiseen voi kasvaa hyvinkin korkeaksi. Tällöin monesti huolet ja murheet kasaantuvat ja yksin asioita pohtiessa moni ikävä asia vaikuttaa päivä päivältä entistä ahdistavammalta. Yksin ei kannata jäädä.

 

 

Monesti miehiin ja miehisyyteen liitetään edelleen ennakkokäsitys jurosta äijästä, joka ei pahemmin omilla tuntemuksillaan tai ongelmillaan muita vaivaa. Kuitenkin myös jurolle äijälle tekee toisinaan hyvää päästä tuulettamaan omia ajatuksiaan ja vaihtamaan mielipiteitä muiden saman ikäisten, jurojen tai vähemmän jurojen, äijien kanssa. Keskustelun aiheet voivat liikkua päivän fiiliksen mukaan laidasta laitaan arkipäiväisistä asioista hyvinkin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tuntemuksiin. Toisinaan on hyvä päästä miesporukassa päivittelemään paikkakunnan kävelykatujen hiekoittamisen niukkuutta, kun taas toisinaan kaverin kanssa on tarpeellista availla omien ihmissuhteiden umpisolmuja. Tutun porukan kanssa jaettuna arjen murheet tuntuvat pienemmiltä ja ilot suuremmilta! Ryhmään mahtuu myös useiden mielipiteiden ja uusien näkökulmien lisäksi monenlaista osaamista sekä tietoa, josta hyötyy parhaimmassa tapauksessa koko ryhmä. Oman osaamisen ja tietämyksen jakaminen muille voi lisätä hyödyllisyyden sekä oman elämän merkityksellisyyden tunnetta.

 

Parhaimmassa tapauksessa ryhmästä voi muodostua tiivis ystäväporukka, jonka yhteiset kohtaamiset voivat olla arjen odotetuimpia hetkiä. Täytyy vain uskaltaa ottaa se ensimmäinen askel ryhmätilan kynnyksen yli! Kuten eräs Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmäläinen asian kiteytti:

”Hyvä kun tällaista ryhmätoimintaa on. Yksinäisyyteen kun käpertyy, niin se on huono juttu”.

 

Aurinkoista kevään odotusta kaikille!
Kevättalvisin terveisin, Henkka ja Nina

 

Vuosien 2018–2020 aikana Kainuussa toteutuneessa Löydetyt miehet -hankkeessa kehitettiin 45–65-vuotiaiden miesten vertaisryhmätoimintaa, jonka tavoitteena oli miesten arjen hyvinvoinnin lisääntyminen liikunnallisemman, päihteettömämmän sekä terveellisemmän elämäntavan omaksumisen myötä.

 

Löydetyt miehet -hankkeen viitoittamaa tietä on jatkettu nyt Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla, joissa on kesästä 2021 lähtien ollut käynnissä Voimaa ikämiesten arkeen -hanke, jonka tavoitteena on 60–70-vuotiaiden ikämiesten osallisuuden kokemusten, elämänhallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn lisääntyminen sekä yksinäisyyden väheneminen.

 

Lisätietoja Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeesta
Yhteydenotot: Henri Uotila, hankekoordinaattori, p. 044 0255 552 (henri.uotila@miinasillanpaa.fi)