Voimaa ikämiesten arkeen -toiminnan tavoitteena on 60–70-vuotiaiden miesten yksinäisyyden vähentäminen, osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn lisääminen sekä elämänhallinnan parantaminen yhdessä suunnitellun ryhmätoiminnan avulla.

 

THL:n TerveSos -palkinnon vuoden 2023 teemana on: ”Pidetään kaikki kärryillä -ihmiseltä ihmiselle!” Ehdokkaiksi etsittiin toimintamalleja ja ratkaisuja, joissa näkyvät osallisuus, yhdenvertaisuus ja palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen vahvuus kilpailussa on kriteereissä mainittu tarvelähtöisyys, mikä tulee esille eläkeikäisten miesten ryhmätoiminnassa. Lisäksi hanke toteuttaa toimivaa yhteistyötä hyvinvointialueen toimijoiden ja järjestöjen, yhdistysten yhdyspinnoilla. Tästä hyvänä esimerkkinä pian alkava uusi miesten ryhmä Kymenlaakson hyvinvointialueen Ennaltaehkäisevän palvelutoiminnan kanssa.

 

Hankkeessa julkaistun ryhmätoimintamallin keskiössä on tarvelähtöisyys ja ryhmäläisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun. Ryhmätoimintamalli on kehitetty ryhmäläisiltä saadun palautteen sekä ryhmänohjaajien kokemusten perusteella ja sen tavoitteena on vahvistaa ryhmän itseohjautuvuutta mahdollistaen lopulta itsenäisen vertaisryhmätoiminnan.

 

Toimintaan kuuluu myös vapaaehtoisvalmennus, jonka avulla Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoimintamalli pyritään juurruttamaan pysyväksi toiminnaksi ja jonka avulla pyritään saamaan miesvapaaehtoisia mukaan myös muiden paikallisten toimijoiden vapaaehtoistoimintaan. Hankkeen tuottamia yhteiskunnallisia, terveydellisiä sekä taloudellisia hyötyjä mitataan Social Return On Investment -menetelmällä (SROI).

 

Tutustu Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoimintamallin kuvaukseen ja äänestä toimintamallia peukuttamalla Innokylässä! Peukun löydät Innokylästä toimintamallina esittelevän sivun alareunasta vasemmalta. Äänestysaika palkintoehdokkaille on 29.3–16.4 ja voittaja julkistetaan TerveSos -messuilla 3.5.2023, jolloin ilmoitetaan sekä yleisön suosikki että raadin valitsema voittaja.

 

Voimaa ikämiesten arkeen -hanke on Miina Sillanpään Säätiön ja Socomin yhteishanke (2021–2024). Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.