Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen ensimmäisen puolivuotiskauden lähestyessä loppuaan on aika luoda katsaus tämänhetkiseen tilanteeseen sekä summata hieman tähän asti tapahtunutta:

 

Olemme aloittaneet suljetut Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmät sekä Imatralla, että Haminassa. Imatralla miehet kokoontuvat Toimintakeskus Kipinän tiloissa ja Haminassa Kumppanuustalo Hilmassa. Ryhmätoimintaa on mainostettu niin paikallislehdissä, ikääntyneiden tapahtumissa, erilaisilla ilmoituksilla sekä useiden eri sidosryhmien kautta. Miehet ovatkin löytäneet tiensä ryhmiin monin eri tavoin, ja kahvikupin ääreen on viikoittain kokoontunut useissa erilaisissa elämäntilanteissa olevia miehiä.

 

Suljetut Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, kymmenen viikon ajan, yhden tapaamisen keston ollessa kaksi tuntia. Tällä hetkellä kokoontumiskertoja on ollut Imatralla yhteensä 8 ja Haminassa 9 kappaletta. Ensimmäiset ryhmäkerrat varattiin tutustumiseen sekä tulevien ryhmäkertojen sisältöjen yhteiseen suunnitteluun. Tapaamisten teemat suunniteltiin yhdessä miesten kanssa, heidän omien toiveidensa ja mielenkiinnon kohteidensa pohjalta. Teemojen suunnittelun apuna käytettiin ns. ”teematarjotinta”, jonka avulla ryhmän ohjaajat toivat osallistujille tiettyjä ehdotuksia mahdollisista laajemmista teemoista.

 

Ryhmissä käsiteltäviksi teemoiksi ovat valikoituneet esimerkiksi ”mielen hyvinvointi ja uni”, ”sosiaaliset suhteet ja ystävät”, ”liikunta”, ”ravitsemus ja ruuanlaitto” sekä ”digitaidot”. Ohjelmassa on ollut myös vierailevia asiantuntijoita esimerkiksi muistiterveyden, digitaitojen sekä ravitsemuksen ja ruuanlaiton merkeissä. Teemoja on käsitelty yhdessä keskustellen ja omakohtaisia kokemuksia jakaen. Ryhmän ohjaaja on ryhmäkerran aluksi pitänyt päivän aiheesta pienen alustuksen, jonka jälkeen keskustelu aiheen tiimoilta on lähtenyt vuolaana liikkeelle. Keskustelun runsaus ja syvällisyys onkin yllättänyt ohjaajat useasti. Miehet ovat jakaneet luottamuksellisesti välillä kipeitäkin asioita tietäen, että ryhmässä kerrotut henkilökohtaiset asiat myös jäävät ryhmään. Miehiltä itseltään saadun palautteen perusteella tämän kaltainen vertaistuellinen ryhmätoiminta on koettu positiivisena ja ryhmä on tuonut piristystä ja virkeyttä muuten toisinaan harmaaseen arkeen.

 

Seuraavana vuorossa on avoimen miesryhmätoiminnan aloittaminen Imatralla ja Haminassa, joihin suljetuissa ryhmissä tutustuneiden miesten on mahdollista jatkaa yhdessä. Toivotamme avoimiin ryhmiin tervetulleeksi myös kaikki muutkin ikäluokan miehet, jotka kaipaavat omaan arkeensa uusia sosiaalisia kontakteja. Tulemme järjestämään tammikuun 2022 loppupuolella molemmilla paikkakunnilla ideointityöpajat, joihin pyrimme saamaan osallistujiksi alueiden ikämiehiä sekä järjestösektorin edustajia kertomaan omista toiveistaan. Tarkoituksenamme olisi käynnistää alueilla sellaista avointa miesryhmätoimintaa, jota ei vielä ole, mutta jolle olisi miesten puolesta tilausta. Pyrimme tekemään avoimien ryhmien tiimoilta tiivistä yhteistyötä erityisesti paikallisen järjestökentän kanssa.

 

Toivotamme hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille Miina Sillanpään säätiön uutiskirjeen lukijoille!

Jouluterveisin, Henkka ja Nina

 

Lisätietoja Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeesta

Yhteydenotot: Henri Uotila, hankekoordinaattori, p. 044 0255 552, henri.uotila@miinasillanpaa.fi

 

Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Hankkeen tavoitteena on edistää 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.